Міжмовна асиметрія мовного знака

Вовк Поліна Самаріївна, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник

Інститут української мови НАН України

2008. – Vol. 1 : 20-24Pdf


У статті розглядається міжмовна асиметрія звукової будови слова як мовного знака, частотні позиції фонеми як найменшої одиниці фонемних мов, аналізуються силабеми й тонеми як найменші одиниці кореневих мов.

Ключові слова: мовний знак, міжмовна асиметрія, фонема, силабема, тонема.


The article observes the interlingual skewness of the sound structure of a word sign, syllabema and tonema as the finest units of the isolated languages are analysed.

Key words: interlingual skewness, language sign, phoneme, sylabema, tonema.