Комп’ютерна лінгвістика і WEB 2.0

Кузьменко Дмитро Федорович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2009. – Vol. 2 : 214-219Pdf


Теоретичні дослідження з комп’ютерної лінгвістики та їхнє прикладне втілення є обов’язковим елементом більшості сучасних Інтернет-проектів. У статті йдеться про роль прикладної лінгвістичної складової у принципово нових мережевих концептуальних та технологічних явищах, що умовно називаються мережею другого покоління або Web 2.0.

Ключові слова: комп’ютерна лінгвістика, прикладна лінгвістика, Web 2.0, Інтернет, інформаційні технології, обробка природної мови.


Theoretical researches in the field of computational linguistics of natural language processing and its practical implementations are usual elements of most of modern Internet-projects. Article analyses the role of applied linguistic components in new conceptual and technological phenomena that is usually refered to as Web 2.0.

Key words: computational linguistics, applied linguistics, natural language processing, Web 2.0, Internet, IT.


REFERENCES

  1. Critical Perspectives of Web 2.0. Special issue of First Monday. – Vol. 13. – № 3. – 2008 // Електронний ресурс: http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/issue/view/263/showToc (16.03.2009).
  2. Graham P. Web 2.0 / P. Graham // Електронний ресурс: http://www.paulgraham.com/web20.html.
  3. Hinchcliffe D. The State of Web 2.0. / D. Hinchcliffe // Електронний ресурс: http://web2.wsj2.com/the_state_of_web_20.htm (16.03.2009).
  4. MacManus R., Porter J. Web 2.0 for Designers / R. MacManus, J. Porter // Digital Web Magazine // Електронний ресурс: http://www.digital-web.com/articles/web_2_for_designers.
  5. O’Reilly T. What Is Web 2.0 / T. O’Reilly // Електронний ресурс: http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html.
  6. Scholz T. Market Ideology and the Myths of Web 2.0 / T. Scholz // First Monday. – Vol. 13. – № 3. – 2008 // Електронний ресурс: http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2138/1945.
  7. Singel R. Are You Ready for Web 2.0? / R. Singel // Електронний ресурс: http://www.wired.com/news/technology/0,1282,69114,00.html.
  8. Vickery G. Participative Web and User-Created Content: Web 2.0, Wikis and Social Networking // OECD/ G. Vickery, S. Wunsch-Vincent // Електронний ресурс: http://www.oecd.org/document/40/ 0,3343,en_2649_201185_39428648_1_1_1_1,00.html.
  9. Дарчук Н.П. Комп’ютерна лінгвістика (автоматичне опрацювання тексту) / Н.П. Дарчук. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 351 с.
  10. Дерба С.М. Словник з української термінології прикладної (комп’ютерної) лінгвістики / С.М. Дерба. – К.: 2007. – 325 с.