Високорезультативна методика викладання і вивчення іноземних мов “метод частотного штурму”

Рудий Богдан Анатолійович, наук. співроб.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2009. – Vol. 2 : 307-315Pdf


У статті розповідається про протилежні “аналітичний” та “синтетичний” підходи до вивчення іноземних мов. Описуються два розроблені автором методи вивчення мов: перший базується на аналітичному принципі, а другий – на суміщенні переваг обох протилежних принципів. Демонструється оптимальний алгоритм їх суміщення. Перший метод показав високу ефективність. Другий обіцяє бути ще ефективнішим.

Ключові слова: аналітичний та синтетичний підхід до вивчення мов, частотний словник, метод Іллі Франка.


The article tells about two opposite approaches to studying foreign languages – an “analytical” and a “synthetic” ones. Two methods of language mastering worked out by the author are being described: the first one is based on the first principle and the second one – on the combination of the advantages of the two opposite principles. We show an optimal algorithm for solving the problem of their combination. The first method has showed high efficiency. The second one promises to be even more effective.

Key words: analytical and synthetic approach to language mastering, frequency dictionary, the Ilya Franko’s method.


REFERENCES

  1. Любимова З.М. Предисловие / З.М. Любимова // Словарь наиболее употребительных слов немецкого языка. – М., 1990. – С. 5.
  2. Тищенко К.Н. Лингвостатистические законы и содержание обучения языку / К.Н. Тищенко // Вестник Киевского ун-та. Вып. “Романо-герм. филология”. – К., 1985. – С. 3–8.
  3. Тищенко К. A Frequency Dictionary of Finnish Word Building / К. Рудий, К. Тищенко. – К.: Київський університет, 2004. – 140 с.