Михайло Москаленко в історії українського перекладу  французької поезії

Бець Наталія Олександрівна, асп.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2009. – Vol. 3 : 14-19Pdf


Стаття присвячена огляду перекладів французьких поетичних творів, здійснених Михайлом Москаленком, а також висвітленню його ролі в історії українського перекладу французької поезії.

Ключові слова: поетичний переклад, українське перекладацтво, перекладацький доробок Михайла Москаленка, французька поезія.


Статья посвящена обзору переводов французских поэтических произведений, осуществленных Михаилом Москаленко, а также освещению его роли в истории украинского перевода французской поэзии.

Ключевые слова: поэтический перевод, украинское переводоведение, переводческие труды Михаила Москаленко, французская поэзия.


The article is devoted to the translation of French poetry by an outstanding Ukrainian translator Mykhaylo Moskalenko and denotes his role in the history of Ukrainian translation of French poetry. 

Key words: poetical translation, Ukrainian translation science, translation works in the field of translation by Mykhaylo Moskalenko, French poetry.


REFERENCES

 1. Валері П. Поезії / Поль Валері. – К.: Юніверс, 2005. – 248 с.
 2. Коломієць Л.В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу / Лада Володимирівна Коломієць. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004. – 521с.
 3. Коптілов В. Широкі обрії поетичного перекладу / В. Коптілов // Вітчизна. – 1976. – № 8. – С. 114.
 4. Литвинець М. У змаганні з часом / Михайло Литвинець // Літературна Україна. – № 31–32.– С. 4.
 5. Малларме С. Вірші та проза / Стефан Малларме. – К.: Юніверс, 2001. – 240 с.
 6. Микитенко О. Пам’яті друга / О. Микитенко // Всесвіт. – 2006. – № 3–4. – С. 145.
 7. Москаленко М.Н. На ріках вавилонських: З найдавнішої літератури Шумеру, Вавилону, Палестини / М.Н. Москаленко. – К.: Дніпро, 1991. – 395 с.
 8. Москаленко М.Н. Тисячоліття. Поетичний переклад України-Русі: Антологія / М.Н. Москаленко. – К.: Дніпро, 1995. – 693 с.
 9. Москаленко М.Н. Поезія Поля Валері / М.Н. Москаленко // Всесвіт. – 2005. – №3–4. – С. 153.
 10. Пахльовська О. Останній подих зеровської України / О. Пахльовська //Україна молода. – 2006.
 11. Савчин В. Лукашіана Михайла Москаленка / В. Савчин // Всесвіт. – 2007. – № 3–4. – С. 146.
 12. Сен-Жон Перс. Поетичні твори / Перс Сен-Жон. – К.: Юніверс, 2001. – 480 с.
 13. Сен-Жон Перс. Поетичні твори / Перс Сен-Жон. – К.: Юніверс, 2000. – 480 с.
 14. Стріха М. Чистому серцем (Михайло Москаленко в моєму житті й моєму архіві) / М. Стріха //Сучасність. – 2006. – №5–6. – С.142.
 15. Чередниченко О.І. Про мову і переклад / Олександр Іванович Чередниченко. – К.: Либідь, 2007. – 248 с.