Дієслова конкретної фізичної дії в сучасній новогрецькій мові

Любченко Тетяна Вікторівна, канд. філол. наук

Маріупольський державний гуманітарний університет

2010.– Vol. 4 : 104-109Pdf


У статті розглянуто правобічну валентність дієслів конкретної фізичної дії в сучасній новогрецькій мові. Вперше в елліністиці визначено лексико-семантичні групи, лексико-семантичні підгрупи та лексико-семантичні ряди цього класу дієслів та схарактеризовано функції їхніх синтаксем.

Ключові слова: дієслова конкретної фізичної дії, сучасна новогрецька мова, лексико-семантичні групи, синтаксеми.


В статье рассматривается валентность глаголов конкретного физического действия современного новогреческого языка. Впервые в эллинистике выделены лексико-семантические группы данного класса глаголов и охарактеризованы функции их синтаксем.

Ключевые слова: глаголы конкретного физического действия, современный новогреческий язык, лексико-семантические группы, ситнаксемы.


The article observes lexic-semantic variants of different subgroups of the verbs of concrete physical action and function of their objective syntaxemes in Modern Greek.

Key words: verbs of concrete physical action, Modern Greek, lexic-semantic groups, syntaxemes.


REFERENCES

  1. Κριαράς Εμμ. Νέο ελληνικό λεξικό της σύγχρονης δημοτικής γλώσσας. Γραπτής και προφορικής / Εμμ. Κριαράς. – Αθήνα : Εκδοτική Αθηνών, 1995. – 1587 σ.
  2. Μπαμπινιώτης Γ. Δ. Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας με σχόλια για τη σωστή χρήση των λέξεων / Γ. Δ. Μπαμπινιώτης. – Αθήνα : Κέντρο λεξικολογίας, 1998. – 2064 σ.