Аналітизм і синтетизм у системі категорій дієслова  сучасної новогрецької мови

Косицький Микола Миколайович, асп.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2010.– Vol. 4 : 140-146Pdf


Статтю присвячено дієслівним формам та конструкціям новогрецької мови, їх функціонуванню в мові. Порівняльний аналіз утворення дієслівних форм, узагальнює прояви аналітизму й синтетизму в мові. Розглянуто пасивний стан і його роль у підвищенні синтетизму новогрецької мови, вираження дієслівного заперечення у дійсному, умовному та наказовому способах.

Ключові слова: дієслово, категорія, час, спосіб, стан, синтетизм, аналітизм, заперечення.


The article is devoted to verbal forms and constructions in the modern Greek language, their functioning in the language. Compares the formation verbal forms, which are examples synthetis and analysis in the modern Greek. Considers passive voice and it contribution to level synthetis of modern Greek language. Also we pay attention to the denial in the indicative, conditional (subjunctive) and imperative mood.

Key words: verb, tense, voice, mood, synthesis, analysis, denial.


Статья посвящена глагольным формам и конструкциям новогреческого языка и их функционированию в языке. Сравнивается образование глагольных форм, служащих примером синтетизма и аналитизма в языке. Рассматривается страдательный залог и его формы в новогреческом языке, а также глагольное отрицание в изъявительном, зависимом и повелительном наклонении.

Ключевые слова: глагол, время, залог, наклонение, синтетизм, аналитизм, отрицание.


REFERENCES

  1. Аналитические конструкции в языках различных типов. – М.-Л.: Изд. “Наука”, Академия Наук СССР, 1965. – 340 с.
  2. Белецкий С. Краткий очерк грамматики новогреческого языка // Новогреческо-русский словарь. Συγχρονό ελληνορωσικό λεξικό. – 2-е изд. / Сост. А. А. Иоаннидис, под. ред. А. А. Белецкого. М.: Гос.изд-во иност. и нац словарей, 1961. – С. 1325-1394.
  3. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови / І. Вихованець, К. Городенська. – К.: Пульсари, 2004. – 398 с.
  4. Гухман М. М. Глагольные аналитические конструкции / М.М. Гухман // Вопросы грамматического строя. – М.: Изд. Акад. Наук СССР, 1965. – С. 322 – 361 с.
  5. Маноліс А. Тріандафіллідис. Мала граматика новогрецької мови / Перекл. з новогрецьк. Н. Клименко, О. Пономарів. – Салоніки: Салоніцький ун-т ім. Аристотеля, 2003. – 262 с.
  6. Широков О. С. История греческого языка / О.С.Широков. – М.: Изд. Моск. Ун-та, 1983. – 147 с.
  7. Шмальштиг В. Морфология глагола // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 21. – Новое в современной индоевропеистике / В. Шмальштиг; Под. ред. В.В.Иванова., пер. с англ. Л. С. Баюн. – М.: Прогресс, 1988. – С. 262-331.
  8. ЕУМ 2004 – Енциклопедія. Українська мова . – К.: Вид-во “Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана., 2004. – 833 с.
  9. СУМ 2001 – Сучасна українська мова. – 2-е вид, перероб. / За ред. О. Д. Пономарева. – К. : Либідь, 2001. – 399 с.
  10. Τριανταφυλλίδης 1996 – Τριανταφυλλίδης Μανόλης. Νεοελληνική γραμματική της δημοτικής. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ίδρυμα Μανολη Τριανταφυλλίδη, 1996. – 455 σ.