Деякі особливості застосування електронного навчання  у викладанні іноземних мов професійного спрямування

Дроздович Наталія Юріївна, ст. викл.

Національний технічний університет України “КПІ”

2010.– Vol. 4 : 311-314Pdf


В статті розглядається підхід, якйи полягає у поєднанні спеціалізованих мовноорієнтованих навчальних засобів з універсальними системами електронної освіти. Автор пропонує використовувати спеціалізовану систему e-Xplore Technical English!®, розроблену в Лейпцігському університеті прикладних наук у поєднанні з широко розповсюдженою системою MOODLE. Дистанційні курси для самостійної роботи студентів, створені на кафедрі англійської мови технічного спрямування №2 НТУУ “КПІ”, орієнтовані на застосування в галузі технічних наук.

Ключові слова: електронна освіта, підвищення кваліфікації, сайти, MOODLE, e-Xplore Technical English!®, он-лайн, аудіювання, читання, письмо.


В статье рассматривается подход, который состоит в сочетании традиционных учебных средств изучения языков с универсальными системами электронного образования. Автор предлагает использовать специализированную систему e-Xplore Technical English! ®, разработанную в Лейпцигском университете прикладных наук в сочетании с широко распространенной системой MOODLE. Разработанные на кафедре английского языка технического направления № 2 НТУУ “КПИ” дистанционные курсы для самостоятельной работы студентов ориентированы на применение в области технических наук. 

Ключевые слова: электронное образование, повышение квалификации, сайты, MOODLE, e-Xplore Technical English! ®, он-лайн, аудирование, чтение, письмо.


An integrated approach for combining specialized language oriented learning tools with universal e-learning systems has been described. Specialized system e-Xplore Technical English!® developed at Leipzig University of Applied Sciences has been used in junction with well-known system MOODLE. Distance courses for self-studing students developed at the Second Chair for Technical English are oriented on Engineering.

Key words: e-learning systems, specialized system, distance course, self-studied students.


REFERENCES

  1. Електронний ресурс: e-Learning surveys: http://www.hrmguide.net/usa/hrd/e-learning survey.htm 2. eEurope 2002. – An information society for all. – Action Plan. European Concil, Brussels, 14 June 2000.
  2. Bologna and the challenges of e-Learning and distance education, Gent. Belgium, 4-5 June 2004.
  3. Competence Center E-Learning, Universitaet zu Koln. – http://www.e-learning.uni-koeln.de/
  4. Електронний ресурс: E-Learning-Kompetenzzentrum Muenster.– http://www.ercis.de/ERClS/ research/competencecenter/elearning, http://openuss.uni-muenster.de.
  5. Електронний ресурс: MOODLE Community. – http://moodle.org.
  6. Електронний ресурс: e-Xplore Technical English!®. – https://learn.sz.htwk-leipzig.de/wc/main.php.
  7. Uwe Bellmann. Nachhaltiger Einsatz von eLearning in der Hochschullehre Erfahrungen mit dem WebCourse e-Xplore Technical English!®. – 10. Workshop “Multimedia in Bildung und Wirtschaft” 2006. TU Ihnenau, pp. 5-8.
  8. CEFRL: Common European Framework of Reference for Languages. Електронний ресурс: http://www.wikipedia.org.
  9. Методичні вказівки до самостійної роботи з дистанційного навчання на платформі Moodle для студентів другого курсу факультету авіаційних та космічних систем з дисципліни “Англійська мова” напряму підготовки 6.051101 “Авіа-та ракетобудування” та 6.051103 “Авіоніка” укладачів Н.Ю. Дроздович та С.В. Вадаської.