Проблеми вживання віддієслівних іменників  в українській науковій мові

Вакуленко Максим Олегович, канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2010.– Vol. 4 : 353-359Pdf


У статті розглянуто особливості семантики та вживання українських віддієслівних іменників у науковій мові. Показано, що категорія виду на віддієслівні іменники не переноситься.

Ключові слова: дієслово, іменник, термін, вид.


В статте рассмотрены особенности семантики и употребления украинских отглагольных имён существительных в научном языке. Показано, что категория вида на отглагольные существительные не переносится.

Ключевые слова: глагол, имя существительное, термин, вид.


In this article, the particular qualities of semantics and use of Ukrainian verbal nouns in the scientific language are investigated. It is shown that the category of aspect is not transferred onto the verbal nouns. 

Key words: verb, noun, term, aspect.


REFERENCES

  1. Білодід І.К. Русско-украинский словарь // [Голова ред. колегії акад. АН УРСР І.К. Білодід]. – Тт. I-ІІІ. – К.: Наукова думка, 1968.
  2. Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел]. – К., Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. – 1440 с.
  3. Вакуленко М.О., Вакуленко О.В. Англійсько-німецько-російсько-український комп’ютерний словник природничих термінів (фізика) / INTAS-UA №95-263.
  4. Вакуленко М. Російсько-український словник фізичної термінології / [За ред. проф. О.В. Вакуленка]. – К.: Поліграфічний центр Київського університету імені Тараса Шевченка, 1996. – 236 с.
  5. Вакуленко М.О., Вакуленко О.В. Тлумачний словник із фізики. 6644 статті / [За ред. проф. О.В. Вакуленка].. – К.: Поліграфічний центр Київського університету імені Тараса Шевченка, 2008. – 767 с.
  6. Вихованець І.Р. Теоретична морфологія української мови: Академ. граматика укр. мови / І. Вихованець, К. Городенська. – К.: Унів. вид-во “Пульсари”, 2004. – 400 с. – Бібліогр.: с. 391-398.
  7. Пілецький В. Функціонування віддієслівних термінів з суфіксом –кав українській фізичній термінології / В. Пілецький // Проблеми української науково-технічної термінології: [Тези 3-ї Міжнародної наукової конференції]. – Львів, 1994. – С. 82-83.