Античні автори в українській проповіді XVII століття

Миронова Валентина Миколаївна, канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2012.– Vol. 6/1 296-301Pdf


У статті розглядаються шляхи і методи запозичення античних сюжетів українськими проповідниками XVII ст. А. Радивиловським і І. Галятовським. З’ясовано, наскільки творчо підходили українські проповідники до використання античних текстів і визначено моделі використання сюжетів.

Ключові слова: українська проповідь, античні автори, античні сюжети, латинське посередництво,барокове проповідування.


В статье рассматриваются пути и методы заимствования античных сюжетов украинскими проповедниками XVII века А. Радивиловским и И. Галятовским в своих произведениях. Установлено, насколько творчески украинские проповедники использовали античные сюжеты и определены модели их использования.

Ключевые слова: украинская проповедь, античные авторы, античные сюжеты, латинское посредничество, барокковая проповедь.


This article considers ways and methods of loan of antique plots by the Ukrainian preachers of the XVIIth century A. Radivilovsky and I. Galyatovsky. Ways of creative usage of antique plots by Ukrainian preachers are cleared out, models of their implementation are shown.

Key words: Ukrainian sermon, antique authors, antique plots, Latin mediation, baroque sermon.


Література:

  1. Гнатюк Л. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції : монографія / Л. Гнатюк. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2010. – 446 c.
  2. Крекотень В. І. Оповідання Анатолія Радивиловського / В. І. Крекотень. – К. : Наукова думка, 1983. – 408 с.
  3. Марковский М. Антоний Радивиловский – южнорусский проповедник 17 века / М. Марковский. – Киев, 1894.
  4. “Наука, албо способ зложеня казаня” // Ключ розуміння / І. Галятовський. – Л. : Наукова думка, 1985. – Арк. 519–520 зв. – 443 c.
  5. Огієнко І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. – К. : Либідь, 1995. – 296 с.
  6. Українська література XVII ст. Синкретична писемність. Поезія. Драматургія. Белетристика. – К. : Наукова думка, 1987. – 608 с.
  7. Annaeei Senecae opera quae supersunt. Recognovit et rerum indicem locupletissimum adiecit Fridericus Haase. Vol. III, Lipsae, MDCCCLXXVII.
  8. Vergilii Maronis Opera / ed. Roger A. B. Mynors. – Oxonii, 1969.