КОРЕЛЯЦІЯ МІЖ АНГЛОСАКСОНСЬКИМ ГОМІЛЕТИЧНИМ ДИСКУРСОМ І ГРАМАТИКОЮ

Ізабелла Рафаїлівна Буніятова, i.buniiatova@kubg.edu.ua

д-р філол. наук, професор,

Київський університет імені Бориса Грінченка

Тетяна Миколаївна Городілова, t.horodilova@kubg.edu.ua

аспірант,викладач,

Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2023.22.34-47


PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Статтю присвячено взаємовпливу дискурсу і граматики у формуванні реченнєвих одиниць в англосаксонських проповідях ІХ-ХІ ст., створених провідними гомілетиками, а саме, Ельфриком (955 – 1020 р.), Вульфстаном (дата смерті 1023 р.), а також анонімними авторами збірки “The Blickling Homilies”. Аналізований матеріал дав змогу висунути два припущення. По-перше, корпус проповідницьких текстів зазначеного історичного періоду (загальна кількість – 28) становить окремий різновид релігійних текстів, яким властива низка ознак, які ми знаходимо у текстах перформативного типу, і які ми сукупно визначаємо як гомілетичний тип дискурсу. По-друге, винесення особової форми дієслова (англ. foregrounding) в ініціальну позицію давньоанглійського речення є жанрово маркованим явищем (англ. genre dependent), що засвідчено фактами проповідницьких текстів досліджуваного періоду, а також матеріалом епічної поезії. У цій статті термін “гомілія” (проповідь) розгортається як дискурсивне явище, яке встановлює тісний зв’язок між проповідником і конгрегацією, і, як таке, слугує засобом спілкування. Такий тип комунікації передбачає динамічну взаємозалежність учасників, створення постійної напруги і безперервність процесу, кінцевим результатом якого є утвердження духовних і дидактичних принципів віруючих. У лінгвальному вимірі, це представлено низкою граматичних явищ, спільних для аналізованого типу проповідей, які включають формульні початкові звернення проповідника до аудиторії, чисельні тавтологічні або паралельні фрази, алітераційні конструкції, дейктичні елементи, тощо. “Батьківську бесіду”, яку веде англосаксонський священик, можна описати у дидактичних і християнських догматичних термінах, дух і буква яких були особливо актуальними в контексті екзистенції давніх германських етносів напочатку другого тисячоліття.

Ключові слова: англосаксонський, дискурс, граматика, гомілетичний, перформативний, комунікація, пересув дієслова, ініціальна позиція


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Bean, M. C. The Development of Word Order Patterns in Old English (London & Canberra: CROOM HELM; Totowa, New Jersey: BARNES & NOBLE BOOKS, 1983).
 2. Corradini, E. «Preaching in Old English: Traditions and New Directions». Literature Compass 3 (2006): 1266-1277.
 3. Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 506.
 4. Dance, R. Sound, Fury, and Signifiers; or Wulfstan’s Language. In Wulfstan, Archbishop of York. The Proceedings of the Second Alcuin Conference (рр. 29-61). 2004.
 5. Gatch, M. Preaching and Theology in Anglo-Saxon England: Aelfric and Wulfstan (Toronto and Buffalo: University of Toronto Press, 1977), 284.
 6. Gayk, S. «Among Psalms to Fynde a Cleer Sentence: John Lydgate, Eleanor Hull, and the Art of Vernacular Exegesis». New Medieval Literature, 10 (2008): 161-189.
 7. Haas, S. J. Three Homilies of Aelfric and Their Revisions by Wulfstan: A Structural Approach. Honors Papers. 669 (1980). https://digitalcommons.oberlin.edu/honors/669
 8. Haines, D. I. «Rhetorical Strategies in Old English Prose». PhD diss., (University of Toronto, 1998), 294.
 9. Hannay, M. «Pragmatic Function Assignment and Word Order Variation in a Functional Grammar of English». Journal of Pragmatics, 16 (1991): 131-155.
 10. Hopper, P. J. Emergent Grammar. Papers of the 13th Annual Meeting (Berkeley: Berkeley Linguistic Society, 1987): 139-157.
 11. Kienzle, B. M. The Sermon (Turnhout-Belgium: Brepols, 2000), 985.
 12. Kiparsky, P. The Shift to Head-Initial VP in Germanic. (1996). https://web.stanford.edu/~kiparsky/Papers/am.pdf
 13. Lass, R. Old English: A Historical Linguistic Companion (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 300.
 14. Lehmann, W. P. Historical Linguistics. An Introduction (London and New York: Routledge, 1992), 338.
 15. Lionarons, J. T. The Homiletic Writings of Archbishop Wulfstan: A Critical Study. (Anglo-Saxon Studies, 14) (Woodbridge: Boydell & Brewer, 2010), 206.
 16. Luraghi, S. The pragmatics of verb initial sentences in some ancient Indo-European languages. In Word Order in Discourse, Pamela A. Downing, Michael Nooan (eds.) (Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1995), 355-286.
 17. Martinet, A. «The Preface». In Languages in Contact: Findings and Problems, edited by Uriel Weinreich, VIII-XI (De Gruyter Mouton, 1979), 149.
 18. Orchard, A. Re-editing Wulfstan: where’s the point? In Wulfstan, Archbishop of York. The Proceedings of the Second Alcuin Conference, edited by Matthew Townend, 63-91. Turnhout-Belgium: Brepols Publishers, 2004.
 19. Pons-Sanz, and Sara M. Norse-Derived Vocabulary in Late Old English Texts: Wulfstan’s Works, a Case Study (Odense: University Press of Southern Denmark, 2007), 336.
 20. Robinson, O. W. Old English and Its Closest Relatives: A Survey of the Earliest Germanic Languages (London: Routledge, 1992), 151.
 21. Swan, M. «Old English Homilies (Homily)» (2003). The Literary Encyclopedia. https://www.litencyc.com/php/stopics.php?rec=true&UID=1269
 22. Swan, M. Constructing Preacher and Audience in Old English Homilies. In Constructing the Medieval Sermon, edited by Roger Andersson, 177-188 (Turnhout-Belgium: Brepols, 2008).
 23. Thompson, S. A. «Modern English from a Typological Point of View: Some implications of the Function of Word Order». Linguistische Berichte 54 (1978):19-35.
 24. Traugott, E. C. «Syntax». The Cambridge History of the English Language. The Beginnings to 1066, 1(2005):167-289 (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

 

Джерела ілюстративного матеріалу:

 1. Bethurum, D. The Homilies of Wulfstan (Oxford: Clarendon Press, 1957).
 2. Clemoes, P., ed. Aelfric’s Catholic Homilies. The First Series Text (Oxford University Press, 1997).
 3. Morris, R., ed. The Blickling Homilies of the Tenth Century. Part 1: Early English Text Society (London: Published for the Early English Text Society, by Trübner & Co, 57 & 59 Ludgate Hill, E. C., 1874).
 4. The Homilies of the Anglo-Saxon Church, by Aelfric. Project Gutenberg https://www.gutenberg.org/files/38334/38334-h/38334-h.htm