“СЛОВА РОКУ” В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ XXI СТОЛІТТЯ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТИ ЗМІН У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНЦІВ

←2019. – Vol. 14

Богомолець-Бараш Олександр Миколайович 
магістрант
Київський національний університет імені Тараса Шевченка


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2019.14.32-49


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті здійснено спробу виявити зміни, що відбулися в мовній картині світу українців протягом останніх років. Матеріалом для спостережень і аналізу слугували результати конкурсу “Слово року” в Україні. Щороку онлайн-словник неологізмів і сленгу сучасної української мови “Мислово” оголошує “слово року” – найбільш соціально значуще, популярне й уживане слово. Крім того, називають інших номінантів – теж важливі слова на позначення актуальних явищ, подій, понять чи осіб. Зазвичай до номінації потрапляють “модні” слова. Такі лексеми є сучасними (відбивають актуальні явища в суспільстві), універсальними (сформовані новомодними течіями), масовими (перебувають у центрі суспільної думки й дискусії). Так, у 2013 р. “словом року” став “Євромайдан”, у 2014 р. –“кіборги”, у 2015 – “блокада”. У 2016 значно актуалізувалася “корупція”, у 2017 р. найбільш обговорюваним був “безвіз”, у 2018 р. ввійшло в широкий ужиток запозичення з грецької “томос”, що і стало “словом року”. Таким чином, обрані “слова року” (і номінанти на це звання) виступають лексичними репрезентантами тих явищ і подій, що найбільше хвилюють суспільство, а отже – здійснюють вплив на формування мовної картини світу українців. Результати українського конкурсу було зіставлено з результатами аналогічного конкурсу в інших країнах, зокрема, Білорусі і Росії. За допомогою зіставного аналізу було виявлено спільні риси української та білоруської мовних картин світу XXI ст. і засвідчено протилежні погляди українців і росіян на важливі суспільно-політичні явища. Наприклад, білоруси активно послуговуються запозиченням з української “вишиванка”, від чого було утворене похідне слово – неологізм “вишимайка”. Імперські амбіції росіян було вербалізовано в політично вмотивованому неологізмі-хештегу “#крымнаш”, що стало “Словом року – 2014” у Росії. Отже, можна стверджувати, що українська літературна мова XXI століття поповнюється новими лексемами, які поступово входять в ужиток українців, стаючи частиною їхньої мовної картини світу. Ці слова можуть бути частково (див. “Євромайдан”, “безвіз”) або повністю (див. “томос”) запозиченими з інших мов, однак, як засвідчує практика, органічно вливаються в узус.

Ключові слова: мовна картина світу, модні слова, слова року, політичний дискурс, лексема, неологізм.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Бічай, Ю. В. «“Модні” слова в сучасній російській мові (на матеріалах тлумачних словників і мовленнєвої практики масмедіа кінця XX – початку XXI ст.». Автореф. дис. канд. філол. наук (Дніпропетровськ, 2003).
 2. Богомолець-Бараш, О. М. «“Єврослова” в мовній картині світу українця ХХІ століття (за матеріалами асоціативного експерименту).» Мовні і концептуальні картини світу (у друці).
 3. Иссерс, О.С. «“Крым – наш!” или #крымнаш? Саркастический потенциал хеш-тега.» Политическая лингвистика 4 (54) (2015): 26–27.
 4. Попова, Л.О. «Ключевые слова современности: проблема термина.» Ученые записки Петрозаводского государственного университета 5 (166) (2017): 93–97.
 5. “Слово року”. Матеріал з “Вікіпедії”, https://uk.wikipedia.org/wiki/ Слово_року
 6. Шмелева, Т.В. «Ключевые слова текущего момента.»Сolleqium 1 (1993): 33–
 7. Шмелева, Т. В. «Кризис как ключевое слово текущего момента.» Политическая лингвистика 2 (28) (2009): 63–67.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. В Україні словом 2015 року стало слово “блокада” – словник “Мислово, https://ua.krymr.com/a/news/27473048.html
 2. Вышыватнік, вышымайка, вышыванка – беларускія словы 2014 году, https://www.svaboda.org/a/26699617.html
 3. “Євромайдан” – слово року, і не тільки в Україні, https://gazeta.ua/articles/mova-zavtra/_evromajdan-slovo-roku-i-ne-tilki-v-ukrayini/535204
 4. Словник “Мислово” назвав слово року–2017, http://archive.chytomo.com/ news/slovnik-mislovo-nazvav-slovo-roku-2017
 5. Слово року 2018, http://myslovo.com/?page_id=4634
 6. Словник української мови назвав “корупцію” словом 2016 року, https://life.pravda.com.ua/society/2017/01/4/222022/
 7. Туркова, К. Словарный запас13 (2014), https://snob.ru/selected/entry/84996/
 8. Український словник назвав “кіборги” словом 2014 року, https://www.unian.ua/society/1029407-ukrajinskiy-slovnik-nazvav-kiborgi-slovom-2014-roku.html