ІСТОРІЯ ПОЛЬЩІ ЗА ВЄХОМ (ПРО МОВУ І СТИЛЬ СТ. ВЄХЕЦЬКОГО)

Черниш Тетяна Олександрівна, д-р філол. наук, проф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2011.– Vol. 5 : 64-67pdf


Статтю присвячено мовностилістичним особливостям видатного польського письменникасатирика Стефана Вєхецького. Автор показує, що використання персонажами Вєхецького варшавської міської говірки не лише служило їх реалістичному зображенню, а й виконувало інші істотні художньо-модельні функції, при цьому ця говірка виступала як суто мовна знакова форма для вираження позамовного змісту.

Ключові слова: сатирична проза, міська говірка, польська мова, Стефан Вєхецький, знакова форма.


Статья посвящена языковым и стилистическим особенностям произведений выдающегося польского писателя-сатирика Стефана Вехецкого. Автор показывает, что использование персонажами Вехецкого варшавского городского говора не только служит их реалистическому изображению, но выполняет и существенные художественно-модельные функции, при этом данный говор выступает как собственно языковая знаковая форма для выражения внеязыкового содержания.

Ключевые слова: сатирическая проза, городской говор, польский язык, Стефан Вехецкий, знаковая форма.


The article’s subject form peculiarities of language and style of the works of Stefan Wiekhecki, an outstanding Polish satirist. The author shows that the Warsaw urban vernacular as used by Wiechecki’s characters serves not only as a mean of realistic depiction but also as a mean of artistic modeling; this vernacular operates as sign form expressing extralanguage sens.

Key words: satirical prose, urban vernacular, the Polish language, Stefan Wiekhecki, sign form.


Література:

  1. Doroszewski W. Rozmowy o języku. – Warszawa: PIW, 1948.– S.1.– S. 11–12.
  2. Kurkowska H., Skorupka St. Stylistyka polska. Zarys. – Warszawa: PWN, 1974. – 400 s.
  3. Słownik języka polskiego / Pod red. W. Doroszewskiego. – Warszawa: PWN, 1958–1969. – T. 1– 11. – Przedruk elektroniczny. – Warszawa: PWN, 1996. – Wersja 1.0.
  4. Stiller Robert. Przypisy // Wiech. Helena w stroju niedbałem czyli królewskie opowieści pana Piecyka. – Kraków: Etiuda, 2002. – S. 91–109 s.
  5. Tyrmand L. Zły. – Warszawa: Prószyński i S-ka, 2004. – 542 s.
  6. Wiech // http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiech
  7. Wiech. A to ci polka! – Warszawa: Czytelnik, 1974. – 308 s.
  8. Wiech. Helena w stroju niedbałem czyli królewskie opowieści pana Piecyka. – Kraków: Etiuda, 2002. – 112 s.
  9. Wieczorkiewicz B. Współczesna gwara warszawska. Próba charakterystyki// Literatura Ludowa. – 1967–1968. – № 4–6.– S. 61–79.
  10. Wojnowski J. Wiechecki // Literatura Polska. Przewodnik Encyklopedyczny. – Warszawa: PWN, 1985. – T. 2. – S. 581–582.