ДИСКУРС ВІДЕОІГОР ЯК МУЛЬТИМОДАЛЬНЕ ЯВИЩЕ

Анастасія Олегівна Шаламай
аспірантка кафедри західних та східних мов та методики їх викладання
Державний заклад «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2022.20.84-95


PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто основні сучасні погляди на дослідження відеоігрового дискурсу: аналіз його як інтернет-дискурсу, електронного дискурсу чи мультимодального дискурсу. Метою дослідження є уточнення змісту поняття «відеоігровий дискурс», узгодження єдиного терміна на його позначення для уникнення термінологічної плутанини (між термінами «відеоігровий дискурс», «дискурс комп’ютерних ігор», «інтернет-дискурс» тощо) та обґрунтування найдоцільнішого підходу до вивчення внутрішньоігрового мовлення. Аналіз наукової літератури з теми зумовив вибір терміна «відеоігровий дискурс» як ключового. У результаті подальшого аналізу дискурс відеоігор було схарактеризовано як мультирівневе явище, яке включає різні види дискурсу залежно від адресатів та адресантів мовлення (розробників, гравців, ігрових журналістів тощо). Одним з цих рівнів є внутрішньоігрове мовлення, запрограмоване розробниками гри, найдоречнішим та найрозповсюдженішим підходом до вивчення якого в англомовній науковій літературі є тлумачення відеоігрового дискурсу як мультимодального явища. На додаток до шести типових модусів, притаманних сучасним відеоіграм (аудіального, відео, вербального, жестового, просторового та тактильного), було введено сьомий модус – процедурний, який передбачає формування та передачу смислів за посередництва механіки гри та, на думку деяких авторів, заслуговує вважатися самостійним модусом, що підтверджується прикладами. Також у статті зазначено поліжанровість, інтермедіальність та трансмедіальність відеоігрового дискурсу; наведено тлумачення та приклади актуалізації цих понять.

Ключові слова: відеоігровий дискурс; дискурс відеоігор; дискурс комп’ютерних ігор; мультимодальність; мультимодальний текст; електронний дискурс; інтернет-дискурс.


ЛІТЕРАТУРА

1. Варбанець, Т.В. «Онімний складник електронного дискурсу комп’ютерних ігор». Дис. канд. філ. наук, Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2020.
2. Гнатенко, Д., Венгер, Ю., Дружина, Т. «Особливості перекладу англомовних комп’ютерних мультимедійних відеоігор». Науковий вісник ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, №31, (2020): 66–83.
3. Єльцова, С., Алаєва, Л. «Локалізація комп’ютерних відеоігор». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія., т. 4, №43, (2019): 60–63. https://doi.org/10.32841/2409-1154.2019.43.4.14
4. Карпенко, О., Варбанець, Т. «Онімосфера комп’ютерних ігор». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія., т.1, №45, (2021): 244–249. https://doi.org/10.24144/2663-6840/2021.1(45)
5. Міністерство молоді та спорту України. «Комісія з визнання видів спорту проголосувала за визнання кіберспорту офіційним видом спорту в Україні». (б. д.). Головний сайт Міністерства молоді та спорту України, 2020. URL: https://mms.gov.ua/news/komisiya-z-viznannya-vidiv-sportu-progolosuvala-za-viznannya-kibersportu-ofitsiynim-vidom-sportu-v-ukraini
6. Bogost, I. “Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames” (Cambridge, MA: MIT Press, 2007), 464.
7. Dovey, J., & Kennedy H.W. “Game Cultures: Computer Games As New Media (Issues in Cultural and Media Studies)” (Open University Press, 2006), 171.
8. Egenfeldt-Nielsen, S., Smith, J. H., & Tosca, S. P. “Understanding Video Games: The Essential Introduction” (Routledge, 2016), 387.
9. Ensslin, A. “The Language of Gaming” (Macmillan International Higher Education, 2011), 224.
10. Ensslin, A. “Discourse of Games. The International Encyclopedia of Language and Social Interaction” (Wiley-Blackwell, 2015), 1660.
11. Ensslin, A., & Balteiro, I. “Approaches to Videogame Discourse: Lexis, Interaction, Textuality” (Bloomsbury Academic, 2021), 336.
12. Gee., J.P. “Proactive design theories of sign use: Reflections on Gunther Kress,” in M. Bock and N. Pachler (eds.), “Multimodality and Social Semiosis: Communication, Meaning-Making, and Learning in the Work of Gunther Kress” (New York: Routledge, 2013), 43-53.

13. Hawreliak, J. “On the Procedural Mode” in A. Ensslin & I. Balteiro (Eds.), “Approaches to Videogame Discourse: Lexis, Interaction, Textuality” (Bloomsbury Academic, 2021), 223-246.
14. Hocking, C. “Ludonarrative dissonance in Bioshock,” Click Nothing (2007), URL: http://clicknothing.typepad.com/click_nothing/2007/10/ludonarrative-d.html (accessed January 29, 2022).
15. Kress, G. “Multimodal discourse analysis” in The Routledge Handbook of Discourse Analysis (Routledge, 2012), 35-50.
16. Kress, G., & Leeuwen, V. T. “Multimodal discourse: The modes and media of contemporary communication (1st ed.)” (Arnold, 2001), 142.
17. Lemke, J. L. “Multimedia and discourse analysis” In The Routledge Handbook of Discourse Analysis (Routledge, 2012), 79-89.
18. Liebert, W., & Metten, T. “Multimodal text” in C. Chapelle (Ed.), The Encyclopedia of Applied Linguistics (Oxford: Blackwell Publishing, 2013), 4336-4338.
19. McCarthy, D., Curran, S., & Byron, S. “The Complete Guide to Game Development, Art, and Design” (Ilex, 2005), 192.
20. Murray, J. “Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace” (Cambridge: The MIT Press, 1997), 324.
21. O’Hagan, M., & Mangiron, C. “Game Localization: Translating for the Global Digital Entertainment Industry” (John Benjamins Publishing Company, 2013), 374.
22. Oxford Languages (The Oxford English Dictionary, 2022). URL: https://languages.oup.com/research/oxford-english-dictionary/
23. Witkowski, W. “Videogames are a bigger industry than movies and North American sports combined, thanks to the pandemic.” MarketWatch, 2021. https://www.marketwatch.com/story/videogames-are-a-bigger-industry-than-sports-and-movies-combined-thanks-to-the-pandemic-11608654990

Список джерел ілюстративного матеріалу:
24. Фрагмент онлайн-чату із багатокористувацької онлайн-гри “Guild Wars 2”. (б. д.). https://wiki.guildwars2.com. https://wiki.guildwars2.com/images/a/a8/Full_Chat_Panel.jpg
25. L.A. Noire. (2011). Rockstar Games.