ACCENT VARIATION OF ADVERBS IN STANDARD UKRAINIAN: A DIACHRONIC APPROACH

Lidiia P. Hnatiuk
Doctor of Sciences (Linguistics), Full Professor
Taras Shevchenko National University of Kyiv


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2021.18.55-69


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


ABSTRACT

The article elucidates the accent variation of adverbs in Standard Ukrainian of the 19th-21st c. with special attention to their origin and usage history. The author demonstrates that some composite adverbs have two accent variants due to century-old differences in their accentuation in the West and East variants of Standard Ukrainian. Taking into account similar and different features of some adverbs’ accentuation in East and West Ukrainian, she shows how these differences were registered in 19th c. dictionaries, and, occasionally, in 18th с. accented texts as well as 17th c. dictionaries. Dialect texts, too, demonstrate various stages of dual accentuation emergence in oral speech. Her analysis of T. Shevchenko’s poems determined that in his idiolect, adverb accentuation prevails of his native Middle-Dnieper dialect. The author discusses how groups of adverbs with variant prefix/root stress were treated by lexicographers in the 2nd half of the 20th c.–the early 21st c. In 19th c. dictionaries, they mostly have a root stress, and rarely a stress on the prefix на- or dual accentuation. The recessive prefix stress is shown to be historically determined. Due to contemporary usage, linguists’ opinions, and personal preferences and uncertainties of pronouncing and monolingual dictionaries compilers, 20th -21st dictionaries are not always consistent in registering accent variants of some adverbs. Now some adverbs lack fixed accentuation. The author proves that accent variants of Modern Standard Ukrainian adverbs are results of lengthy historic evolution featuring both dialect interaction and analogy influence.

Key words: adverb accent variants, variation in Standard Ukrainian, Ukrainian historic accentology, dual accentuation, diachrony.


REFERENCES

 1. G. – Slovar’ ukrai’ns’koi’ movy: u 4 t., uporjad. z dod. vlas. materialu B. Grinchenko; NAN Ukrai’ny, In-t ukr. movy (Kyi’v: Nauk. dumka, 1996).
 2. ESUM – Etymologichnyj slovnyk ukrai’ns’koi’ movy: u 7 t., redkol.: O. S. Mel’nychuk (golov. red. ta in.) (Kyi’v: Naukova dumka, 1982–2012). ESSUM – Ogijenko, I. Etymologichno-semantychnyj slovnyk ukrai’ns’koi’ movy, Mytropolyt Ilarion; za red. Ju. Mulyka-Lucyka (Vinnipeg: nakladom t-va “Volyn’”, 1979–1994).
 3. LL – Hobzej, N., Simovych, K., Jastrems’ka, T., Dydyk-Meush, G. Leksykon l’vivs’kyj: povazhno i na zhart, 3-je vyd., zminene i dopovn. (L’viv: Instytut ukrai’noznavstva im. I. Kryp’jakevycha NAN Ukrai’ny, 2015), 896.
 4. Zh. – Slovnyk ukrai’ns’koi’ movy, ker. V. V. Nimchuk ta in., vidp. red. V. V. Zhajvoronok (Kyi’v: VC “Prosvita”, 2012), 1320.
 5. Zhel. – Malorusko-nimeckyj slovar: u 2 t., ulozhyv Jevgenyj Zhelehovskyj i Sofron Nedil’skyj (L’viv: z druk. t-va im. Shevchenka, 1886).
 6. Z. – Zinovii’v, K. Virshi. Prypovisti pospolyti (Kyi’v: Nauk. dumka, 1971), 391.
 7. OS – Orfoepichnyj slovnyk, ukladach M. I. Pogribnyj (Kyi’v: Rad. shkola, 1984), 629.
 8. RUS – Rosijs’ko-ukrai’ns’kyj slovnyk (Kyi’v: Naukova dumka, 1970), t. 1-3.
 9. SBG – Slovnyk bukovyns’kyh govirok, nauk. red. N. V. Gujvanjuk, K. M. Luk’janjuk (Chernivci: Ruta, 2005), 687, [1].
 10. CZG – Arkushyn, G. Slovnyk zahidnopolis’kyh govirok: u 2 t. (Luc’k: Vezha, 2000).
 11. SN – Pogribnyj, M. I. Slovnyk nagolosiv ukrai’ns’koi’ literaturnoi’ movy, 2-e vyd., vypr. i dop. (Kyi’v: Rad. shkola, 1964), 639.
 12. SUM – Slovnyk ukrai’ns’koi’ movy: v 11 t., redkol.: I. K. Bilodid ta in. (Kyi’v: Nauk. dumka, 1970–1980).
 13. SSh – Slovnyk movy Shevchenka: u 2 t., redkol.: V. S. Vashhenko (vidp. red.) (Kyi’v: Nauk. dumka, 1964).
 14. SShM – Ilarion (Mytropolyt). Gramatychno-stylistychnyj slovnyk Shevchenkovoi’ movy, repryntne vydannja (Kyi’v: Jaroslaviv Val, 2013), 258.
 15. ULVN – Ukrai’ns’ka literaturna vymova i nagolos: slovnyk-dovidnyk, vidp. red. M. A. Zhovtobrjuh (Kyi’v: Naukova dumka, 1973), 724.
 16. Sh. – Shevchenko, T. G. Povne zibrannja tvoriv: u 12 t., redkol.: M. G. Zhulyns’kyj (golova) ta in.] (Kyi’v: Nauk. dumka, 2001), t. 1–2.
 17. VynnytskyiVM. «Ukrayinska akcentna systema: stanovlennya, rozvytok [Ukrainian accent system: emergence and development].» (Lviv: Biblos, 2002), 578. (in Ukr.).
 18. HalchukVY «Istoriya akcentuaciyi vidimennykovyx pryslivnykiv v ukrayinskij movi [History of accentuation of desubstantival adverbs in Ukrainian: Philology Candidate dissertation authoabstract].» Avtoref. dys. kand. filol. nauk, Kyiv, 1996. (in Ukr.).
 19. PrystaiBP., PrystaiHB. «Akcentni varianty ukrayinskoyi movy: teoriya, istoriya [Accent variants in Ukrainian: theory and history].» Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni VNKarazina. Philology Series 1107 (70) (2014): 110114 (in Ukr.).
 20. RylskyiM. Mystecztvo perekladu [The art of translation] (Kyiv, 1975), 343 (in Ukr.).
 21. SkliarenkoV. H. Istoriya ukrayins’kogo nagolosu. Imennyk [A history of accent in Ukrainian. Noun] (Kyiv: Naukova dumka, 2006), 709 (in Ukr.).
 22. SkliarenkoV. H. Istoriya ukrayins’kogo nagolosu Diyeslovo [A history of accent in Ukrainian. Verb] (Kyiv: Naukova dumka, 2017), 702 (in Ukr.).
 23. TaranenkoO. O. «Varianty [Variants] Ukrayins’ka mova: encyklopediya [The Ukrainian Language. An Encyclopedia] (Kyiv: Ukrains’ka entsyklopedia, 2000): 59–60. (in Ukr.).