Morphological Features of the Latin Language Inscriptions of the XVI–XVII Centuries of Ukrainian Origin

←2017. – Vol.10

Korol’ova N. V.

PhD, Associate Professor

Taras Shevchenko National University of Kyiv


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


ABSTRACT

The article deals with the specifics of Latin epigraphic heritage in Ukraine of the XVI– XVII century. The Latin language has remained the spoken language for a long period of time, which was influenced and in the same time influenced national European languages. As a result, the Latin language of one-time period in different areas has certain characteristics. In particular, the example of Ukrainian Latin version is interesting because it existed in Ukraine along with another language group with its own grammar and lexical composition. The morphological changes in the system of Latin arising from the close interaction of several long-language cultures have been analysed based on publications and preserved until today monuments. Despite the fact that the late medieval Latin language in Ukraine of the XVI– XVIII centuries followed the classical Latin grammatical system, the level of the authors’ competence in which was quite high, the Latin language underwent some changes under the influence of the Ukrainian and Polish languages. The results significantly expand and clarify complex information about the Ukrainian variant of late medieval Latin of the end of the XVI– XVIII centuries.

Key words: late medieval Latin, Latin inscription, interlingual interference, changes in the language structure on morphological, syntactic and lexical levels


REFERENCES

  1. Bojko N.V. (2006). Leksychni osoblyvosti latyns’komovnyh inskrypcij XVI–XVIII st. ukrai’ns’kogo pohodzhennja [Lexical features of Latin inscriptions of the XVI – XVIII centuries of Ukrainian origin] // Naukovyj chasopys NPU imeni M.P. Dragomanova. Serija № 9. Suchasni tendencii’ rozvytku mov. Kyiv: NPU imeni M.P. Drahomanova, Vyp. 1, S. 93-96. (In Ukr.).
  2. Bojko N. V. (2007). Osoblyvosti bukveno-zvukovyh spivvidnoshen’ v ukrai’ns’komu riznovydi pizn’oseredn’ovichnoi’ latyny (na materiali inskrypcij XVI–XVIII st.) [Features of alpha-sound relationships in a variety of late medieval Latin Ukrainian (based on inscriptions of the XVI–XVIII centuries)] // Movni i konceptual’ni kartyny svitu: Zb. nauk. prac’. Kyiv: VPC «Kyi’vs’kyj universytet», Vyp. 21, Ch. 1, S. 73-76. (In Ukr.).
  3. Bojko N. V. (2008). Osoblyvosti syntaksychnoi’ struktury prostogo i skladnogo rechennja latyns’komovnyh inskrypcij XVI–XVIII st. ukrai’ns’kogo pohodzhennja [Features of the syntactic structure of simple and complex sentences of Latin inscriptions of the XVI–XVIII centuries of Ukrainian origin] // Mova i kul’tura (Nauk. zh.). Kyiv: Vydavnychyj dim Dmytra Burago, T. ІХ, S. 92-96. (In Ukr.).
  4. Bojko N. V. (2009). Syntaksychna variatyvnist’ ta norma v strukturi prostyh uskladnenyh rechen’ pizn’oseredn’ovichnoi’ latyny (na materiali inskrypcij XVI–XVIII st.) [Syntactic variability and complicated structure of simple sentences of late Latin (based on inscriptions of the XVI–XVIII centuries)] // Movni i konceptual’ni kartyny svitu: Zb. nauk. prac’. Kyiv: Vydavnychyj dim Dmytra Burago, Vyp. 25, Ch. 1, S. 6771. (In Ukr.).
  5. Bojko N. V. (2009). Funkcionuvannja, semantyka j struktura pryjmennykovo-vidminkovyh konstrukcij pizn’oseredn’ovichnoi’ latyny v Ukrai’ni [Functioning, structure and semantics of case-prepositional constructions of late Latin in Ukraine] // Naukovyj visnyk Kafedry JuNESKO Derzhavnogo lingvistychnogo universytetu (Lingvapaks-VIII). Serija Filologija, pedagogika, psyhologija. Kyiv: Vydav. centr KNLU, Vyp. 18, S. 71-76. (In Ukr.).
  6. Barącz Sadok W. (1858). Pamiątki miasta Stanisławowa. Lwów: Ossolineum, 191 s.
  7. Czołowski A. (1892). Dawne zamki і twierdze na Rusi halickiej // Teka konserwatorska. Lwów: Nakł. Koła K. Konserwatorów, S. 65–132.
  8. Dzieduszycki M. N. (1872). Kościół katedralny lwowski obrz. łacińskiego / pod wezw. Wniebowzięcia Najśw. Panny. Lwów: Nakł. Hołyńskiego, 93 s.
  9. Stęczyński M. B. (1847). Okolice Galicyi. Lwów: Nakł. Jabłońskiego, 156 s.
  10. Szydłowski T. (1922). Dzwony Starodawne z przed r. 1600 na obszarze byłej Galicji. Kraków: Pol. Akad. Umiej., X, 96 s.