ЕПІТАФІЯ ЄЛИСАВЕТИ ГУМНИЦЬКОЇ ТА ІНШІ ЛАТИНСЬКІ НАПИСИ НАВАРІЙСЬКОГО КОСТЕЛУ

Маркіян Богданович Домбровський
канд. філол. наук, доцент
Львівський національний університет імені Івана Франка


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2021.19.75-87


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті вперше вводяться у науковий обіг латинські написи барокового костелу XVIII ст. у селі Наварія біля Львова (архітектор: Бернард Меретин, автор розпису: Антоніо Тавеллі та ін.). Крім тексту й перекладу, подано загальний огляд і класифікацію написів: меморіальний (епітафія фундаторки) і декоративні (написи розпису: текст-прототип, текст-коментар, підпис-заголовок, написи-“титри”). Публікація епітафії супроводжується докладнішим епіграфічним і філологічним коментарем. Показано, що вона поєднує в собі елементи індивідуальної і родинної епітафії, а також – фундаційного напису. Проаналізовано композицію і стиль тексту. Виявлено характерні для епіграматичного письма (сформовані ще в давній Греції) стильові риси (паралелістична й антитетична організація, тенденція до аналітизму, економія висловлювання, асиндетон тощо) і показано зв’язок тексту з епіграматичною традицією на рівні композиції і в плані слідування давнім жанровим моделям. Виявлено елементи, характерні для кенотафного типу епітафії та посвятної епіграми. Написи розпису (окрім підписів, що іменують зображених святих) – це переважно прямі цитати або парафрази біблійних текстів і ранніх християнських авторів. Їх у статті наведено стисло, без коментарів: лише з перекладом і вказівкою першоджерела.

Ключові слова: костел у Наварії, Бернард Меретин, Антоніо Тавеллі, латинські написи, епіграфіка, Єлисавета (Ельжбета) Гумницька.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Boniecki, Adam. Herbarz polski: wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. Warszawa, 1898–1913.
  2. Dz[iedzicki], Lu[dwik]. Nawarya”. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 6, s. 936. Warszawa, 1885.
  3. Ostrowski, J. K. Kościoł parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Nawarii Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 1, s. 53–64. Kraków, 1993.
  4. Patrologia Latina. Parisiis: Excudebat Migne, 1841–1855.