Функціонування алюзійних імен в художньому тексті

←2018. – Vol. 13

Трищенко Ірина В’ячеславівна

канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2018.13.228-238


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена дослідженню специфіки функціонування алюзійних імен в художньому тексті в позиції звертання. Вони розглядаються в рамках прийому метафоричної антономазії та трактуються як випадки актуалізації алюзії в художньому тексті. Алюзійні імена поділяються на імена реальних особистостей та імена літературних, біблійних персонажів. Вони також аналізуються як засоби вторинної номінації адресата. Цей процес відбувається на основі вибору спільної семантичної ознаки для суб’єктів первинної та вторинної номінації. Вказані імена розрізняються також за ступенем відомості їхніх денотатів для читачів. Окрім імен-символів досліджуються алюзійні імена, які утворюються на основі вторинної оказіональної номінації. Вибір певної спільної семи та нейтралізація різних опозицій додають їм експресивності. Визначається роль контексту при актуалізації алюзійних імен та наводяться приклади набуття ними як позитивних, так і негативних конотацій в залежності від контексту. Окрім цього розглядаються варіанти експлікації мотивації вибору тієї чи іншої ознаки для перейменування, а саме в прямій мові або репліках персонажів (як мовця, так і адресата), в авторському тексті та ремарках.

Ключові слова: художній текст, антономазія, алюзія, звертання, вторинна номінація, мотивація вибору семантичної ознаки.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Азнаурова, Э. С.«Стилистический аспект номинации словом как единицей речи.» Языковая номинация. Виды найменований (1977): 86-128.
 2. Телия, В. Н.«Вторичная номинация и ее виды.»Языковая номинация. Виды найменований (1977): 129-221.
 3. Perri, C. «On Alluding.» Poetics 7 (1978): 289-307.

Список джерел ілюстративного матеріалу

 1. Bellem, R. The Lake of the Left-Hand Moon (NewYork, A Mentor Book, 1978), 414.
 2. Chandler, R. Farewell, my lovely. Stories (Harmondsworth, Penguin Books, 1985),
 3. Fowles, J. The Ebony Tower. Eliduc. Enigma (Moscow, Progress Publishers, 1980),
 4. Francis,  Nerve (London, Sydney, Pan Books, 2000), 219.
 5. McBain, E. Killer’s Payoff (Harmondsworth, Penguin Books, 1998),
 6. Palmer, S. The Riddle of the Twelve Amethysts (NewYork, A Mentor Book, 1978),
 7. Saroyan, W. Selected Short Stories (Moscow, Progress Publishers, 1975),
 8. Shaw, J. Heartbreak House (Harmondsworth, Penguin, 1989),160.
 9. Steinbeck, J. The Winter of Our Discontent (Moscow, Vyssaja Skola, 1985),
 10. Updike,  Of the Farm (Moscow, Raduga Publishers, 1987), 496.
 11. Wilde, O. The Importance of Being Earnest (London, Bloomsbury, 1981),
 12. Wilder, Th. Heaven’s My Destination (Moscow, Raduga Publishers, 1988),
 13. Woolrich, C. Angel Face (NewYork, A Mentor Book, 1978),