Глобалізаційні процеси та неологіка в мас-медіа (на матеріалі комп’ютерної термінології)

Журавель Мар’яна Мирославівна

студ.

Національний університет «Львівська політехніка»

2016.– Vol. 9 : 271-277Pdf

У статті досліджено особливості творення та функціонування комп’ютерних термінів-неологізмів, простежено їх використання в мас-медіа та виявлено шляхи добору відповідників під час запозичання термінів, зокрема, з англійської мови. Аналіз здійснено на матеріалі текстів засобів масової інформації. Виявлено активні способи творення термінів, як-от: афіксація, композиція (осново- та словоскладання), абревіація, транслітерація/транскрипція.

Ключові слова: неологізм; спосіб творення; перекладацькі трансформації.

Журавель М.М., студентка

Национальный университет «Львовская политехника»

Глобализационные процессы и неологика в масс-медиа (на материале компьютерной терминологии)

В статье исследованы особенности образования и функционирования компьютерных терминов-неологизмов, прослежено их использование в СМИ и выявлены пути подбора соответствий при заимствовании терминов, в частности, из английского языка. Анализ осуществлен на материале текстов средств массовой информации. Выявлены активные способы образования терминов, такие как: аффиксация, композиция (осново- и словосложение), аббревиация, транслитерация / транскрипция.

Ключевые слова: неологизм; способ образования; переводческие трансформации.

Zhuravel M.M., student

Lviv Polytechnic National University

Globalization Processes and Neology in the Mass media (based on computer terminology).

Features of formation and functioning of computer terms-neologisms are researched in the article, their usage in media is traced and ways of equivalent selection while borrowing terms are revealed, in particular from the English language. Analysis is carried out on the material of media texts. Active methods of terms’ formation are shown, such as affi xation, composition (word compounding), abbreviation, transliteration / transcription.

Key words:  neologism; method of formation; translation transformation.

Література:

 1. Ажнюк Б.М. Еволюція української мови в діаспорі (етно- і соціолінгвістичні аспекти): Автореф. дис… д-ра філол. наук: 10.02.01; 10.02.15 / Б.М. Ажнюк ; НАН України. Ін-т укр. мови. – К., 1999. – 38 с. – укp.
 2. Гальперин. И. Р. К проблеме стилистической дифференциации словарного состава современного английского языка / И.Р. Гальперин. – М. : 1953. – 458 с.
 3. Грицькова Н. В. Проблеми перекладу технічних текстів комп’ютерної тематики / Н. В. Грицькова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Мовознавство. – 2013. – Т. 21, вип. 19(1). – С. 101-106. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vdumo_2013_21_19(1)__18.pdf
 4. Динаміка лексичних норм в українській лексикографії ХХ століття: Автореф. дис… д-ра філол. наук: 10.02.01 / Л.В. Струганець ; НАН України; Ін-т укр. мови. – К., 2002. – 36 с. – укp.
 5. Жулінська М. О. Концептуальна парадигма інформаційних неологізмів (на матеріалі сучасної англійської мови) [Текст] : автореф. дис. . канд. філол. наук : 10.02.04 / Майя Олександрівна. Жулінська. – К., 2011. – 20 с
 6. Зацний Ю.А. Неологізми англ. мови 80-90х років ХХ століття / Зацний Ю.А. – Запоріжжя :РА“Тандем-У”; 1997. – 396 с.
 7. Касаткіна-Кубишкіна О. В. До проблеми перекладу англійських неологізмів українською мовою / О. В. Касаткіна-Кубишкіна, Ю. В. Курята // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. – 2012. – Вип. 25. – С. 49-51
 8. Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А., Кислюк Л.П. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі: Монографія. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – 336 с
 9. Колоїз Ж. В. Українська неологія: здобутки та перспективи / Ж. В. Колоїз // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Філологія. Мовознавство. – 2009. – Т. 105, Вип. 92. – С. 57-62
 10. Мазурик Д.В. Інноваційні процеси в лексиці сучасної української літературної мови (90-і роки ХХ ст.): Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / Д.В. Мазурик ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2002. – 21 с. – укp.
 11. Макаренко, Ю.Г. До проблеми перекладу неологізмів галузі Інтернет та комп’ютерних технологій [Текст] / Ю.Г. Макаренко, І.В. Матковська // Філологічні трактати. – 2012. – Т. 4, № 4. – С. 68-72
 12. Ментинська І. Лексико-генетичні особливості сучасної комп’ютерної термінології / Ірина Ментинська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2014. – № 791. – С. 71-74.
 13. Островська Ю. К. Оцінні неологізми в англійській та українській мовах кінця ХХ – початку ХХІ століття [Текст] : автореферат дис. … канд. філол. наук : 10.02.17 / Юлія Костянтинівна Островська ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк : [б. и.], 2011. – 22 с.
 14. Пашинська Л. М. Фразеологічні неологізми в сучасному українському мас-медійному дискурсі [Текст] : автореферат дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Людмила Михайлівна Пашинська ; Нац. акад. наук України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – К. : [б. и.], 2011. – 20 с.
 15. Сербенська О. А. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей / О. А. Сербенська, М. Й. Волощак. – К. : Просвіта, 2001. – С. 108.
 16. Стишов О.А. Динамічні процеси в лексико-семантичній системі та в словотворі української мови кінця ХХ ст. (на матеріалі мови засобів масової інформації): Автореф. дис. д-ра філол. наук: 10.02.01 / О.А. Стишов ; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. – К., 2003. – 35 с. – укp.
 17. Стишов О.А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) / О.А. Стишов: [монографія]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2003. – 388 с.;
 18. Українська мова. Енциклопедія. К. : Українська енциклопедія, 2000. – 377 с.
 19. Шаповалова Г.В. Інноваційні процеси в сучасному медіатексті (функціонально-лінгвістичні аспекти): Автореф. дис. канд. філол. наук (10.01.08). – К., 2003. – 20 с.
 20. http://bilshe.com/technology/26563prezentovano-klaviaturu-maibutnogo-gest.html
 21. http://gazeta.ua/articles/science/_mastercard-zrobit-rechi-platospromozhnimi/655409
 22. http://gazeta.ua/articles/science/_reklamnij-rinok-nastupaye-na-socialni-merezhi/656579
 23. http://gazeta.ua/articles/science/_noutbukitransformeri-vitisnili-netbuki-z-rinku-ekspert/655328
 24. http://gazeta.ua/articles/science/_na-hakerskij-konferenciyi-prezentuyut-novu-universalnuprogramu-zahistu-danih/568250
 25. http://gazeta.ua/articles/science/_mozilla-vipustit-byudzhetnij-smartfon-za-25/563785
 26. http://gazeta.ua/articles/science/_kitajci-vipustili-chergovij-najtonshij-u-sviti-smartfon-coolpadivvi-k1-mini/608062
 27. http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/mySIS.pl?showSISid=46609864-6427&action=showSIS
 28. http://www.kamts1.kpi.ua/node/1010
 29. http://www.mova.info/wordlist.aspx?&
 30. http://www.rusnauka.com/7_NITSB_2014/Philologia/3_161160.doc.htm
 31. http://slovotvir.org.ua/
 32. http://tsn.ua/blogi/themes/o_voine/antivirus-kasperskogo-vorog-vzhe-vseredini-351830.html
 33. http://tyzhden.ua/News/10538
 34. http://tsn.ua/nauka_it/amerikanski-minometi-osnastili-gps-navigatorami.html
 35. http://tsn.ua/nauka_it/kasperskiy-viznav-scho-bezkoshtovno-dopomagaye-fsb-309773.html
 36. http://tsn.ua/nauka_it/pomilki-v-novomu-iphone-5-shokuvali-koristuvachiv.html
 37. http://tsn.ua/nauka_it/p-yat-mesendzheriv-yakimi-mozhna-zaminiti-skype-497542.html
 38. http://tsn.ua/nauka_it/u-facebook-znayshli-bag-yakiy-daye-dostup-do-bud-yakogo-akauntu-357957.html
 39. http://tsn.ua/nauka_it/v-apple-gotuyutsya-do-prezentaciyi-novinok-490147.html
 40. http://ua-format.com/2015/11/virobniki-kompyuteriv-ne-rekomenduyut-poki-shho-stavitiwindows-10/
 41. http://ua.korrespondent.net/business/web/3486485-brauzer-Microsoft-Spartan-vpershe-pokazaly-vroboti
 42. http://ua.korrespondent.net/lifestyle/gadgets/3557762-Samsung-ofitsiino-predstavyla-novepokolinnia-smart-hodynnyka-Gear-S2
 43. http://weua.biz/tech/lytro-rozrobila-kameru-immerge-dlya-zjomki-scen-virtualno%D1%97realnosti/5437/
 44. http://zaxid.net/news/showNews.do?rozrobniki_merezhi_tor_stvorili_nayzahishhenishiy_u_sviti_ mesendzher&objectId=1371248
 45. http://24tv.ua/nadlegkiy_dronorigami_yakiy_litaye_nache_ptah_ta_planshetofon_vid_lg_z_ revolyutsiynoyu_tsinoyu_n622711
 46. http://24tv.ua/nadlegkiy_dronorigami_yakiy_litaye_nache_ptah_ta_planshetofon_vid_lg_z_ revolyutsiynoyu_tsinoyu_n622711
 47. http://www.unian.ua/science/1171230-viber-otrimav-pidtrimku-apple-watch.html
 48. http://24tv.ua/bil_geyts_n627873
 49. http://ua.korrespondent.net/tech/379519-sajt-garvarda-atakuvav-haker
 50. http://ua.korrespondent.net/tech/291012-amerikanci-stvorili-centralnij-procesor-nezvichajnoyiarhitekturi

Стаття надійшла до редакції 14. 11. 2015.