ГРЕЦЬКІ БОГИ-ЦІЛИТЕЛІ ТА ВІДОМОСТІ ПРО МАГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

←2017. – Vol.10

Михайлова Олена Григорівна

кандид. філол. наук, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена дослідженню універсальних лікувальних засобів, згаданих у міфах про бога-цілителя Асклепія та пошукам сучасних їхніх відповідників у ботанічній номенклатурі та медичній практиці. Культ Асклепія має хтонічні риси, що свідчить про його архаїчність та зв’язок з тотемічними міфами. Бог-цілитель вважався винахідником рослин-панацей, здатних не тільки лікувати будь-які хвороби, але навіть запобігати смерті. Аналіз опису різних видів таких диво-ліків рослинного походження, представлений у 25-ій книжці «Природничої історії» Плінія Старшого, довів, що три панацеї пов’язані з культом бога Асклепія. Одна із згаданих Плінієм рослин і сьогодні широко використовується у народній і традиційній медицині, а також у гомеопатії. За нашою гіпотезою ця рослина відома у сучасній ботанічній номенклатурі під назвою Сentaurium – золототисячник та може вважатися універсальним фітопрепаратом.

Ключові слова: тотемізм, грецькі боги-цілителі, ботанічна номенклатура, лікарські рослини


ЛІТЕРАТУРА

  1. Иванов, В.В. Змей / В.В. Иванов // Мифы народов мира. Т. 1. – [2-е изд.]. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – С. 468-471
  2. Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1. [2-е изд.]. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – 671 с.
  3. Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. – М.: Наука, 1980. – 503 с.
  4. Пропп, В.Я. Исторические корни волшебной сказки / Владимир Яковлевич Пропп. – М.: Лабиринт, 2000 – 335 с.
  5. Фрэзер, Д. Золотая ветвь / Джеймс Джордж Фрэзер. – М.: Наука, 1983. – 703 с.
  6. Coleman, J.A. The dictionary of mythology. London: Arcturus, 2007. – 1135 p.
  7. Plinius Maior. Naturalis historia, lib. 25, cap. 11-14 [Електронний ресурс]. – Код доступу: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/searchresults