ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У НІМЕЦЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

←2020. – Vol. 16

Мирослава Миронівна Лисак
аспірант
Київський національний університет імені Тараса Шевченка


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2020.16.101-114


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена дослідженню семантики та функціонування іменникових композитів із соматичним компонентом (ІКСК) у німецькій мові, зокрема досліджено ІКСК у німецькому політичному дискурсі за період з 2016 по 2020 роки. Визначено основні семантичні та функціональні особливості ІКСК. Увагу сфокусовано на їх ролі у створенні прагматичного ефекту публікацій у межах політичної тематики, потужному маніпулятивному впливу на читача під час формування позитивного образу політика або ж його свідомої дискредитації, зокрема можливості використання окремих іменникових композитів із соматичним компонентом задля глузування та зниження іміджу конкурента, висвітлення виключно суб’єктивної інформації. Встановлено метафоричні та метонімічні перенесення, на підставі яких розвивається семантика таких іменникових композитів із соматичним компонентом у німецькому політичному дискурсі. У розвідці також представлено класифікацію іменникових композитів із соматичним компонентом за тематичними підгрупами у межах тематичного блоку “Політика”, встановлено співвідношення цих груп у німецькомовних масмедійних текстах у межах політичної тематики, продемонстровано евалюативність досліджених іменникових композитів із соматичним компонентом. Також визначено іменникові композити із соматичним компонентом з позитивною, негативною і амбівалентною конотацією, що існують у межах німецького політичного дискурсу.Досліджувані лексичні одиниці належать до динамічної та інновативної частини лексикону німецької мови, є проявом креативності мовців, а також їх прагнення до індивідуалізації мовлення та його емоційної насиченості.

Ключові слова: іменниковий композит, семантика, мотивація, масмедійний дискурс, політичний дискурс, прагматичний ефект.


ЛІТЕРАТУРА

1. Материнська, О. В. «Семантична та словотвірна продуктивність меронімічної лексики.» Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія Іноземна філологія 1 (49) (2016): 42-47.
2. Онуфрів С. Т. «Політичний дискурс ЗМІ України у світовому інформаційному просторі.» (Дис. канд. філол. наук, Київ, 2005), 193.
3. Стецула, І. В. «Політичний дискурс засобів масової комунікації: трансформація прагмалінгвістичних параметрів функціонування (на матеріалі української преси).» Автореф. дис. канд. філол. наук (Київ, 1995).
4. Ярославцева, А. Е. «Коммуникативные стратегии и тактики агитационного текста и их стилистическая репрезентация.» (Дис. канд. филол. наук, Томск, 2004), 174.
5. Benczes, R., Barcelona, A., de Mendoza Ibanes, F.J.R. Defining metonymy in cognitive linguistics (Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins B.V., 2011), 284.
6. Burger, H., Luginbühl, M. Mediensprache (Berlin, Boston, Walter de Gruyter. 4., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, 2014), 532.
7. Burkhard, A. Vom Schlagwort überdie Tropenzum Sprechakt. Begriffeund Methodender Analysepolitischer Spracheundihresgeschichtlichen Wandels (Magdeburg, 2004), http://files.cjd-sts.de/referate/2004_ms_burkhardt.pdf
8. Dijk, T. A. van. «Political Discourse and Ideology.» Anàlisi del discurs polític (Barcelona, Universitat Pompeu Fabra., 2002): 15–34.
9. Dijk, T. A. van. «Political Discourse and Political Cognition.» Politics as Text and Talk. Analytical Approaches to Political Discourse (Amsterdam, Benjamins, 2002): 204–236.
10. Dijk, T. A. van. «Politics, Ideology, and Discourse.» Elsevier Encyclopedia of Language and Linguistics. Volume on Politics and Language (2006): 728–740, http://www.discourses.org/ OldArticles/Politics,%20Ideology%20and%20Discourse
11. Eisenberg, P. Grundriß der deutschen Grammatik, Das Wort (Stuttgart, Weimar, J. B. Metzler; Auflage 4., aktualisierte und überarbeitete Auflage, 2013), 515.
12. Girnth, H. Spieß, C. Strategienpolitischer Kommunikation: Pragmatische Analysen (Berlin, Erich Schmidt Verlag, 2006), 211.
13. Materynska, О. «Semantic relation of meronymy in languages of different structure (case study of semantics of body part names).» Advanced Education 12 (Kyiv, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, 2019): 256-264 (Web of Science).
14. Ortner, H., Ortner, L. Zur Theorie und Praxis der Kompositaforschung (Tübingen, Günter Narr Verlag, 1984), 406.
15. Sharifian, F., Dirven, R., Yu. N., Niemeier, S. Culture, Body and Language. Conceptualizations of Internal Body Organs across Cultures and Languages (Berlin, New York, Mouton de Gruyter, 2008), 431.
16. Wodak, R., Meyer, M. «Critical Discourse Analysis: History, Agenda, Theory and Methodology.» Methoda of Critical Discours Analysis (London, 2009), 201.

Джерела ілюстративного матеріалу

17. Dudenredaktion. Duden – Deutsches Universalwörterbuch: Das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, achte, überarbeitete und erweiterte Auflage (2015).
18. COSMAS II (DeReKo-2018-II) (м. Мангейм), http://www1.ids-mannheim.de/kl/ projekte/korpora.html
19. Berliner Zeitung (05.01.2018), https://www.genios.de/document/BEZE__MDS-A-2A02342B-6A8C-4623-A042-3E63A03CFEBE/hitlist/0?all=
20. Berliner Zeitung (14.03.2018б), https://www.genios.de/document?id=BEZE__MDS-A-01F356E7-B241-4B2E-885D-88BC75402005&src=hitlist&offset=0
21. Spiegel (27.05.2020), https://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-joe-biden-nennt-us-praesidenten-einen-absoluten-dummkopf-a-4bfbd8dc-ee42-4f71-8fdc-cdeaf531974b
22. Berliner Zeitung (16.06.2018), https://www.genios.de/document?id=BEZE__MDS-A-75124863-A835-4B85-B090-3500612CF6BB&src=hitlist&offset=0
23. Spiegel (27.05.2020), https://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-joe-biden-nennt-us-praesidenten-einen-absoluten-dummkopf-a-4bfbd8dc-ee42-4f71-8fdc-cdeaf531974b
24. Focus (25.08.2017), https://www.focus.de/kultur/kino_tv/donald-trump-vs-frank-underwood-donald-trump-oder-frank-underwood-wer-ist-der-bessere-praesident_id_7515557.html
25. Berliner Zeitung (12.7.2020), https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/prognose-kopf-an-kopf-rennen-bei-praesidentenwahl-in-polen-li.92779
26. Berliner Zeitung (6.9.2020), https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/corona-ausbruch-in-garmisch-partenkirchen-lag-an-amerikanischer-touristin-li.77734
27. Berliner Zeitung (12.9.2020), https://www.berliner-zeitung.de/news/hunderte-demonstrieren-gegen-corona-regeln-li.104726
28. Berliner Zeitung (6.9.2020), https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/corona-ausbruch-in-garmisch-partenkirchen-lag-an-amerikanischer-touristin-li.77734
29. Spiegel (05.06.2020), https://www.spiegel.de/panorama/justiz/fall-walter-luebcke-beihilfe-und-tatverdacht-kolumne-a-1d30cac2-d83f-4fac-aba7-bf7476a90b5f