AŞEZAREA UCRAINENILOR ÎN COMITATUL MARAMUREŞ

Prof. dr. Ion Petrovai

Petrova, Maramureş, România

pdf версія


L’étude présente fait partie d’une recherche scientifique plus ample de multiculturalisme dans le Pays du Maramureş, province historique de l’espace roumain, avec un intérêt accru sur la communauté ukrainienne à l’intérieur de l’actuel départament du Maramureş de la Roumanie d’aujourd’hui, contrée dans laquelle vivent plus de 60% des citoyens roumains d’ethnie ukrainienne dans l’état roumain actuel.

Notre texte aborde de manière sommaire le multiculturalisme de la région et présente, en dates essentielles, la fixation des ukrainiens, il y a des siècles avant, sur le territoire de l’ancien Comitat de Maramureş qui a été sous la jurisdiction de l’ Austro-Hongrie jusqu’au 1918.

Notre recherche scientifique a comme centre d’intérêt la communauté des ukrainiens dans l’espace du Maramureş et aussi l’évolution temporelle et spatiale de cette communauté.

Mots-clés: Maramureş, Roumanie, multiculturalisme, la communauté ukrainienne.


Стаття Йона Петровая “Українські поселення в комітаті Марамуреш” розповідає про багатокультурність Мараморощини – історичної провінції румунського простору. У сучасному повіті Румунії Марамуреш мешкає значна кількість етнічних українців – майже 60% від усієї української національної меншини Румунії.

У статті описано багатокультурне розмаїття Мараморощини й подано основні моменти історії українських поселень від найдавніших часів у колишньому комітаті Марамуреш, який перебував під юрисдикцією Австро-Угорщини до 1918 р.

Ключові слова: Марамуреш, українська меншина, багатокультурність, історія і сучасність. 


Статья Иона Петровая “Украинские поселения в комитате Марамуреш” повествует о поликультурности этой исторической провинции румынского пространства. В современном уезде Румынии Марамуреш проживает значительное количество этнических украинцев, составляющих почти 60% от всего украинского национального меньшинства Румынии.

В статье описывается разнокультурие Марамуреша, подаются известия об основных моментах истории украинских поселений с древнейших времён в бывшем комитате Марамуреш, который пребывал под юрисдикцией Австро-Венгрии до 1918 г.

Ключевые слова: Марамуреш, украинскаяое меньшинство, поликультурность, история и современность. 


Bibliografie:

 1. Dermer I., Marin I. Maramureşu Românesc. – Bucureşti: Editura “Cartea românească”, 1931. – 98 p.
 2. Dermer I., Marin I. Maramureşul Românesc. – Bucureşti: Cartea Românească, 1933. – 129 p.
 3. Filipaşcu Alexandru. Istoria Maramureşului. – Bucureşti, 1940. – 190 p.
 4. Gherheş Ilie. Maramureşul între Dictatul de la Viena şi Conferinţa de pace de la Paris (30 august 1940 – 10 februarie 1947). – Baia Mare, 2002. – 204 p.
 5. Janitsek Eugen. Contribuţii la studiul relaţiilor lingvistice româno-ucrainene (Onomastica din Maramureş). – Cluj-Napoca, 1978. – 153 p.
 6. Janitsek Eugen. Apelative topice huţule de origine românească în Maramureş // “Studii de onomastică V”. – Cluj, 1990. – 160 p.
 7. Janitsek Eugen, Vişovan Ştefan. Stratul vechi românesc al toponimiei din Rona de Sus (judeţul Maramureş) // “Cercetări de lingvistică”. – Nr.1. – Cluj, 1969. – P. 101–108.Kacso Comori preistorice din Ţara Maramureşului. – Baia Mare, 1992. – 130 p.
 8. Mihalyi Diplome Maramureşene din secolul XIV şi XV. – Sighet, 1900. – 401 p.
 9. Morariu Die Maramureş. – Bukarest: Die Dacia-Bücher, 1942. – 59 p.
 10. Reguş Discuţii în jurul termenilor etnici “Ruthener şi “Ukrainer” // “Curierul ucrainean”. – Nr. 98–99/2002. – P. 3–19.
 11. Popa Radu. Ţara Maramureşului în veacul al XIV-lea. – Bucureşti: Editura Academiei, 1970. – 135 p.
 12. Vişovan Ştefan. Interferenţe româno-ucrainene în toponimia Maramureşului. – Baia Mare: Editura Umbria, 2001. – 207 p.