КОНЦЕПТ БІЖЕНЕЦЬ У ДИСКУРСАХ НОВИХ МЕДІА (на матеріалі німецьких офіційних медіа і соціальних мереж)

←2020. – Vol. 17

Андріанна Василівна Мільо
аспірантка
Національна академія Служби безпеки України


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2020.17.85-99


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена дослідженню концепту БІЖЕНЕЦЬ/FLÜCHTLING у дискурсі нових медіа Німеччини у 2015 році, відзначеному найвищим рівнем шукачів притулку у державі. За результатами контент-аналізу визначено опозиційні наративи та тематичні групи лексичних маркерів, що представляють офіційну позицію та позицію громадянського суспільства (в контенті соціальних мереж). Дискурс-аналіз довів, що в інформаційному просторі Німеччини спостерігається «битва наративів» офіційних медіа, які впроваджують системну державну політику «Willkommenskultur» – доброзичливого ставлення до біженців, і соціальних мереж,що демонструють також й несприятливе ставлення до шукачів притулку – від критичного до суто негативного. Визнано, що концепт БІЖЕНЕЦЬ/FLÜCHTLING є дискурсоутворювальним як в офіційних, так і в неофіційних медіа Німеччини, де має опозиційні конотації, тим самим експлікуючи «битву наративів» і «війну дискурсів».

Зроблено висновок щодо наявності єдиної державної комунікативної стратегії у питанні біженців й відповідної системної організації комунікацій офіційних нових медіа, що транслюють урядову позицію з орієнтацією на концептуальні каритини світу різних цільових аудиторій держави.

Дослідження здійснювалося з використанням технології Великих даних (Big Data), що сприяло отриманню вірогідних результатів.

Ключові слова: концепт, БІЖЕНЕЦЬ/FLÜCHTLING, контент-аналіз, дискурс, «битва наративів», нові медіа.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Академічний тлумачний словник української мови, (1970-1980). http://sum.in.ua/
 2. Військова доктрина України, (2015). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/%20555/ 2015#Text
 3. Доктрина інформаційної безпеки, (2017). https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/47/ 2017# Text
 4. Йокояма, О. Когнитивная модель дискурса и русский порядок слов, (Москва: Языки славянской культуры, 2005), 424.
 5. Мальцева, Ю. «Концепт «беженец» в немецких медиатекстах», Знак: проблемное поле медиаобразования, 5(22): 29-43.
 6. Новітній онлайновий словник української мови, (2013-2018). http://sum.in.ua/f/mesedzh
 7. Deutschland übernimmt eine besondere Verantwortung für Flüchtlinge. Pressemitteilung von Thomas de Maizière, 20.06.2014». Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat,https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2014/06/weltfl%C3%BCchtlingstag.html.
 8. Böke K., Liedke Fr., Wengeler M. Flüchtlinge und Vertriebene zwischen dem Recht auf die alte Heimat und der Eingliederung in die neue Heimat. Leitvokabeln der Flüchtlingspolitik. De Gruyter : Politische Leitvokabeln in der Adenauer-Ära. (Berlin; New York, 1996).
 9. Einstellungen gegenüber nationaler Identität, Einwanderung, und Flüchtlingen in Deutschland. (2017), https://www.moreincommon.com/media/dy3ba331/more-in-common-deutschland-report-deutsch.pdf.
 10. Fengler S., Kreutler M. Stumme Migranten, laute Politik, gespaltene Medien. OBS-Arbeitspepier 39 (Frankfurt am Main, 2020), https://www.otto-brenner-stiftung.de/ fileadmin/userdata/stiftung/02_Wissenschaftsportal/03_Publikationen/ AP39_Migration.pdf.
 11. Haller, M. Die «Flüchtlingskrise» in den Medien. Tagesaktueller Journalismus zwischen Meinung und Information. OBS-Arbeitsheft 93 (Frankfurt am Main, 2017), https://www.otto-brenner-stiftung.de/fileadmin/user_data/stiftung/02_Wissenschaftsportal/03_Publikationen/AH93_Fluechtingskrise_Haller_2017_07_20.pdf.
 12. Haller, M. Zwischen «Flüchtlingskrise» und «Migrationspakt». Mediale Lernprozesse auf dem Prüfstand. OBS-Arbeitspapier 37 (Frankfurt am Main, 2019), https://www.otto-brenner-stiftung.de/fileadmin/user_data/stiftung/02_Wissenschaftsportal/ 03_Publikationen/AP37_Fluechtlingskrise_II_Haller.pdf.
 13. Otto Brenner Stiftung. https://www.otto-brenner-stiftung.de.
 14. Schulze, D., Brelie-Lewien, D., Grebing, H. Flüchtlinge und Vertriebene in der westdeutschen Nachkriegsgeschichte. (Hildesheim, 1987).
 15. Talbot, M. Media Discourse: Representation and Interaction (Edinburgh, Edinburgh University Press, 2007).
 16. Wodak, R., Matouschek, B. «We are dealing with people whose origins one can clearly tell just by looking»: critical discourse analysis and study of neonacism in contemporary Austria. Discourse and Society. 1993. №4 (2).