КИТАЙСЬКИЙ ТА ЯПОНСЬКИЙ НЕЧІТКИЙ МОВЛЕННИЙ АКТ: ПОДІБНЕ ТА ВІДМІННЕ

Цзян Цінчуань
аспірантка,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2022.21.68-77


PDF (ENGLISH)


АНОТАЦІЯ

Будь-яка мова є не тільки інтегральною частиною національної або етнічної культури, а й її носієм і представником. Різні національні (етнічні) мови втілюють унікальні культурні константи та водночас виступають відображеннями національного способу мислення своїх носіїв, їх способу чуттєвого осягнення світу, національних звичаїв, соціальних цінностей тощо. Відповідно до поділу на культури «високого контексту» та «низького контексту», яке було запропоновано у 1959 році Едвардом Т. Холлом, китайська та японська культура є представниками культур високого контексту. Іншими словами, в китайській і японській мовах лише тільки невелика частина інформації передається вербально, словесно, тоді як основна її частина надається через контекст та обставини спілкування (конситуацію). Відмова – це особливий мовленнєвий акт, який може загрожувати обличчю всіх учасників спілкування. Тому в китайській та японській лінгвокультурах зазвичай застосовуються нечіткі мовленнєві акти відмови з метою зменшення загрози втрати обличчя для обох сторін спілкування і підтримування гарних міжособистісних стосунків. Проте кожна з двох мов має свої типологічні та культурні особливості, і в цій статті авторка ставить перед собою головну – з’ясувати подібності та відмінності китайського та японського мовленнєвого акту нечіткої відмови на граматичному і прагматичному рівнях його реалізації.

Ключові слова: культура високого контексту,культура низького контексту,мовленнєвий акт відмови,нечітка відмова,акт загрози обличчю.


ЛІТЕРАТУРА

1. 陈丽. 日语拒绝言语行为的语用分析 [J]. 大连民族学院学报,2012: 225.
2. 丹尼尔,M. 用日语说“不”的50种方式— 日本人拒绝行为研究 [D]. 奥斯陆大学,2020: 1—79.

3. 高波. 对拒绝言语行为中礼貌原则的研究 [J]. 现代交际,2015: 47.
4. 顾曰国. 礼貌、语用与文化 [J]. 外语教学与研究, 1992: 10—17.
5. 李朝辉. 言外之意与日本人的娇宠心理 [J]. 社会科学,2006: 74.
6. 刘喜萍. 浅析日语的模糊性表达及其文化背景 [J]. 湖北广播电视大学学报, 2009: 111.
7. 森山卓朗. “拒绝”的策略 [J]. 言语,1990: 8.
8. 马林哥. 对“不”说“是”,对“是”说“不”:汉语规则 [J]. 语用学,1996: 259.
9. 霍尔,E. T. 超越文化 [D]. 上海文化出版社, 1997.
10. 上田惠子. 在日本避免说“不”的十六种方法 [J]. 与日本的跨文化相遇,1974: 185—192.
11. 周歌阳,中日英语学习者拒绝接受建议的初步研究 [J]. 学校教育,2007: 160.