ЛАТИНСЬКА МОВА В ІНТЕРНЕТ-МЕМАХ: НОВА КОМУНІКАТИВНА ФУНКЦІЯ

←2019. – Vol. 15

Михайлова Олена Григорівна  
к.філол.н., доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2019.15.181-194


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена дослідженню Інтернет-мемів як універсально-прецедентних культурних феноменів, визначенню особливої ролі латинської мови у створенні та функціонуванні віртуальних мемів. Латинські Інтернет-меми розглядаються як емотивно забарвлені одиниці культурної інформації, першоджерелом якої є різнорівневі елементи знання латинської мови, що копіюються і поширюються серед Інтернет-користувачів у вигляді тексту (напис, підпис) або тексту та іконічної частини (малюнок, фото, таблиця) у процесі комунікації. На прикладі нових віртуальних одиниць спілкування визначено функції мемів в умовах Інтернет-комунікації, а саме: ігрову, репрезентативну, комунікативну, фатичну, інтеграційну, афективну. Матеріалом дослідження слугували локальні латинські Інтернет-меми, представлені на англомовних сайтах «Classic Latin Memes» «Dank Latin Memes», а також російськомовному сайті «Latine masculinо». В Інтернет-мемах «мертва» латина відновлює комунікативну функцію і набуває популярності у віртуальному просторі через позитивне сприйняття її як «престижної» мови спілкування. Стиль більшості латинських Інтернет-мемів є іронічно-мотивуючим, хоча можливі також меми-демотиватори. Мета мотивуючих мемів – «оживити», осучаснити архаїчну латину, зробити її більш доступною і креативною, заохотити до її вивчення. Інтернет-комунікація через посередництво мемів передбачає складні ментальні процеси, коли користувач має не тільки сприйняти картинку-фон і перекласти латинський текст, але також зрозуміти культурні конотації і асоціативні зв’язки, що породжують комічний ефект під час сприйняття мема. Дослідження латинських Інтернет-мемів у прагматичному, комунікативному і когнітивному аспектах є перспективним як з точки зору синхронії, так і діахронії, оскільки надає нові можливості для вивчення сучасних еволюційних процесів в історії давньої мови, розкриває механізм декодування культурної інформації, сприяє подальшому розвитку інтернет-лінгвістики.

Ключові слова: Інтернет-комунікація, мем, Інтернет-мем, латинська мова.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Канашина, С. В. «Что такое Интернет-мем?.» Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки (Белгород, 2017).
  2. Савицкая, Т. Е. «Интернет-мемы как феномен массовой культуры.» Культура в современном мире 3 (2013), http://infoculture.rsl.ru
  3. Щурина, Ю. В. «Интернет-мемы как феномен интернет-коммуникации.» Научный диалог, Серия Филология 3 (Екатеринбург, 2012): 160-172
  4. Dawkins, R. The Selfish Gene (London, Oxford University Press, 2006), 360.
  5. Dias, М. C. «Defining and characterizing the concept of Internet Meme.» Revista CES Psicologia, vol. 6, № 1 (2013): 82-104
  6. Pech, R. «Memes and cognitive hardwiring: Why are some memes more successful than others?.» Europian Journal of Innovation Management, vol. 6, № 3 (2003): 173-181.