ЛІНГВІСТИЧНІ СХОЛІЇ ДО УКРАЇНСЬКОМОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ 50-го ТА 90-го ПСАЛМІВ

←2020. – Vol. 16

Олег Володимирович Кожушний
канд. філол. наук, асистент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2020.16.71-85


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Автор статті стверджує, що переклад Псалтиря сучасною українською літературною мовою та його всебічне опрацювання, незважаючи на поодинокі спроби реалізувати цей проект, залишається актуальним для вітчизняної науково-богословської спільноти, оскільки для сучасних перекладачів співвідношення єврейського і грецького текстів, а також їх адекватне відтворення українською мовою з урахуванням активного багатовікового використання слов’янського перекладу становить певну проблему. Вказуючи практичний шлях для вирішення цієї проблеми, автор пропонує до уваги власні лінгвістичні схолії до масоретського, грецького та слов’янського текстів найбільш уживаних з частотної точки зору 50-го і 90-го псалмів, а також пропонує варіант їх перекладу. Аналізуючи ориґінальні тексти, особливу увагу дослідник приділяє основному поетичному принципу біблійної поезії – паралелізму. Аналізуються також окремі лексеми, вислови та важкі для розуміння місця, які вже неодноразово ставали предметом фахової дискусії, надаються можливі варіанти їх перекладу. Викладений у статті матеріал буде корисним не лише для вітчизняних фахівців з біблеїстики, а й для філологів-перекладачів, літературознавців – усіх тих, хто зацікавлений герменевтикою та екзегезою біблійних текстів.

Ключові слова: Псалтир, словянський переклад, Септуагінта, масоретський текст, паралелізм, сучасний переклад


ЛІТЕРАТУРА

1. Вздорнов, Г. И. Исследование о Киевской Псалтири (Москва, Искусство, 1978), 171.
2. Десницкий, А. С. Поэтика библейского параллелизма (Москва, Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, 2007), 554.
3. Дьяченко, Г., прот. Полный церковно-славянский словарь (Москва, Издательский отдел МП, 1993), 1120.
4. Кураев, А. В. Христианин в языческом мире, или О наплевательском отношении к порче, Диакон Андрей Кураев (Москва, Эксмо, Яуза, 2004), 286.
5. Олесницкий, А. А. Рифм и метр Ветхозаветной поэзии (Киев, Труды Киевской Духовной Академии. Т.3, 1872), 592.
6. Псалми. Притчі. Сучасний переклад з давньоєврейської мови (Киев, Українське Біблійне Товариство, 2016), 102.
7. Псалтир. Пісні-псальми Давида царя і пророка (Видання УАПЦ в Австралії і Новій Зеляндії, 1989), 158.
8. Селезнёв, М. Г. «Еврейский текст Библии и Септуагинта: два оригинала, два перевода?» Материалы ХVIII ежегодной богословской конференции ПСТГУ, т.1 (Москва, Издательство ПСТГУ, 2008), 408.
9. Селезнёв, М. Г. «Иудаизм и эллинизм: встреча культур.» Азия – диалог цивилизаций (Санкт-Петербург, Гиперион, 1996), 496.
10. Селезнёв Михаил. «Псалом Давида: мольба, переходящая в крик.» ЖМП 3 (2012): 58-63.
11. Симеон Полоцкий. Избранные сочинения (Москва – Ленинград, Издательство академии наук СССР, 1953), 296.
12. Шевченко, В. М. Словник-довідник з релігієзнавства (Київ Наукова думка, 2004), 560.
13. Шевченко, Т. Г. Повна збірка творів в трьох томах, т. 1: Поезії (Київ., 1949), 649.
14. Kraus, H.-J. Psalmen 1—59, Teilband 1, Aufl. 5 (Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 1978): 538-549.