ЛІНГВО-СУГЕСТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕХНОЛОГІЇ ЯКОРІННЯ У ДИСКУРСІ ФУТБОЛЬНИХ ФАНАТІВ (на матеріалі німецької мови)

←2020. – Vol. 17

Тетяна Василівна Гончарова
аспірантка
Національна академія Служби безпеки України, м. Київ


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2020.17.22-36


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті викладено результати дослідження лінгво-сугестивного потенціалу дискурсу футбольних фанатів. Визначено, що дискурс фанатів вибудовується у парадигмі “свої – чужі” і спрямований на формування певного емоційного стану дискурсивної спільноти, що передбачає здійснення лінгво-сугестивного впливу. Однією з провідних технологій нейролінгвістичного програмування в комунікації фанатського угруповання як дискурсивної спільноти є технологія якоріння. У розвідці представлено алгоритм її втілення, що відбувається в шість етапів: 1) визначення ситуації, 2) створення ключового якоря-стимулу, 3) віднайдення образу-еталону у свідомості спільноти, 4) формування іміджевої презентації, 5) вибір каналу трансляції, 6) забезпечення синергії через трансляцію вербальних і невербальних засобів. Емпіричним матеріалом для дослідження технології якоріння стали відеозаписи, публікації і дописи футбольних фанатів, що належать німецькій лінгвокультурі в інтернеті (на прикладі протестних дискурсів). Матеріал дослідження засвідчив, що в дискурсі застосовуються три види каналів трансляції: візуальні, аудіальні і кінестетичні. Ефективність впливу досягається завдяки їх комплексному поєднанню та використанню вербальних і невербальних семіотичних знаків. У статті виокремлено і проаналізовано засоби орфографічного, графічного, лексико-семантичного і граматико-стилістичного рівнів, за рахунок яких досягається прагматичний ефект.

Ключові слова: футбольний фанат, техніка якоріння, протестний дискурс, дискурсивна спільнота, лінгво-сугестивний потенціал.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Боденхамер, Б. НЛП. Полный курс освоения базовых приемов (Москва: АСТ, 2016), 448.
 2. БримсонД. Бешеная армия: Облик футбольного болельщика (Санкт-Петербург: Амфора, 2009) 304.
 3. Гриндер, Дж, Бэндлер, Р. Структура магии (том 2) (Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак, 2007), 384.
 4. Зеленін, В. В. По той бік правди НЛП як зброя (Київ: Люта справа, 2015), 234.
 5. Дейк ван Т. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. (Москва: Либроком, 2013), 344.
 6. Пильц, Г. А. «Футбол – это наша жизнь: перемены и процессы дифференциации культуры футбольных фанатов.» Философско-литературный журнал «Логос» 6 (73). (2009): 114–133.
 7. ПозднишевЄ. В. «Соціально-психологічні особливості іміджу футбольних уболівальників Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія Психологічні науки 21 (45) (2008): 218–224.
 8. Процик, І. Р. «“Хохол народився – жид заплакав”: прізвиська футбольних команд та їхніх уболівальників у соціолекті українських футбольних фанатів.» Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія Мовознавств 2 (24) (2014): 214–220.
 9. РадзієвськаТ. В. Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту (Київ: Інформаційно-аналітичне агентство, 2010), 491.
 10. Саппа, М. М. «Футбольні фанати: соціально-психологічний портрет та ставлення до протиправних дій.» Вісник Національного університету оборони України 4 (29) (2012): 246–249.
 11. Слухай, Н. В. Сугестивна лінгвістика: лінгвістичне програмування поведінки людини (Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019), 248.
 12. Armstrong, G. Football hooligans: knowing the score (Berg Publisher Ltd, 1998), 361.
 13. Heitmeyer, W., Peter, J. Jugendliche Fußballfans. Soziale und Politische Orientierungen, Gesellungsformen, Gewalt (Weinheim: Juventa-Verlаg, 1988), 180.
 14. Korzybski, A. Science and Sanity: An Introduction to Non-Aristotelian Systems and General Semantics (Institute of General Semantics, 1994), 323.
 15. Pearson, G. An Ethnography of English Football Fans. Cans, Cops and Carnivals (Manchester: University Press, 2012), 272.
 16. Swales, J. M. Genre analysis: English in academic and research settings (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 274.

Джерела ілюстративного матеріалу

 1. Auch sächsische Fußballfans demonstrierten in Dresden 26.01.2019 https://www.faszinationfankurve.de/index.php?head=auchsaechsischefussballfansdemonstriertenindresden&folder=sites&site=news_detail&news_id=19699
 2. Germany: Dynamo Dresden fans protest new stadium laws, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=A8qnmyZqWGI.
 3. Gesetz zur Neustrukturierung des Polizeirechtes des Freistaates Sachsen Dresden, 2. April 2019, http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=17260&dok_art=Drs&leg_per=6.
 4. Sghdynamo. “An alle Dynamofans, Instagram, 18. Januar 2019, https://www.instagram.com/p/BsxQ8oBny8Z/?utm_source=ig_embed.
 5. Rechtshilfekollektiv Chemie Leipzig, Facebook, 15. Januar 2019, https://www.facebook.com/rechtshilfekollektiv.chemie/photos/a.1177929462307273/1708945389205675/?type=3.
 6. Sächsische.de. Dynamo-Demo gegen neues Polizeigesetz, 03. März 2019, https://www.saechsische.de/dynamodemogegenneuespolizeigesetz-5042250.html.
 7. Soko-Dynamo. Dynamofans gehen für Fanrechte auf die Straße. 08. März 2019, https://sokodynamo.org/dynamofansgehenfuerfanrechteaufdiestrasse/.
 8. Schwarz-Gelbe Hilfe, Twitter, 26. Februar 2019, https://twitter.com/search?q=%23SGSVFL