Редакційна колегія

Відповідальний редактор

Голубовська Ірина Олександрівна

Доктор філологічних наук, професор
Завідувач кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Заступник відповідального редактора

Левко Олександр Вадимович

Кандидат філологічних наук, доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Відповідальний секретар

Руда Наталя Вікторівна

Кандидат філологічних наук, доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Члени редакційної колегії

Архангельська Алла Мстиславівна

Доктор філологічних наук, професор
Університет ім. Ф. Палацького в Оломоуці (Чехія)

Бартмінський Єжі

Доктор філологічних наук, професор
Директор Етнолінгвістичного Архіву Інституту польської філології
Університет Марії Кюрі-Склoдовської в Любліні (Польща)

Бацевич Флорій Сергійович

Доктор філологічних наук, професор
Львівський національний університет імені Івана Франка

Броджі Джованна

Доктор філологічних наук, професор
Завідувач кафедри лінгвістичних, літературних і філологічних студій
Міланський університет (Італія)

Гарзаніті Марчелло

Доктор філологічних наук, професор
Професор кафедри лінгвістичних студій та сходознавства, президент Італійської Асоціації славістів
Флорентійський університет (Італія)

Деннер Мішель А.

Кандидат філологічних наук, доцент
Директор програми російських, східно-європейських та євразійських студій
Стетсонський університет (Флорида, США)

Єрмоленко Сергій Семенович

Доктор філологічних наук, професор
Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України

Загнітко Анатолій Панасович

Член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор
Донецький національний університет імені Василя Стуса

Корбозерова Ніна Миколаївна

Доктор філологічних наук, професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Лучканин Сергій Мирославович

Доктор філологічних наук, професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Миронова Валентина Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Панасенко Наталія Іванівна

Доктор філологічних наук, професор
Університет св. Кирила і Мефодія у Трнаві (Словаччина)

Тищенко Олег Володимирович

Доктор філологічних наук, професор
Львівський державний  університет безпеки життєдіяльності

Чан Хуей-Чін 

Кандидат філологічних наук, доцент
Іллінойський Університет в Чікаго (Іллінойс, США)

Чернюх Богдан Васильович

Доктор філологічних наук, професор
Львівський національний університет імені Івана Франка