Редакційна колегія

Відповідальний редактор

Чернюх Богдан Васильович

Доктор філологічних наук, професор
Завідувач кафедри класичної філології
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

ORCID: 0000-0002-0927-0512

Scopus Author ID: 5720618339857210826634

e-mail: cherboh@gmail.com


Заступник відповідального редактора

Голубовська Ірина Олександрівна

Доктор філологічних наук, професор
Завідувач кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ORCID: 0000-0003-1870-4914

Researcher ID: AAC-8270-2020

e-mail: igolubovska777@gmail.com


Відповідальні секретарі

Руда Наталя Вікторівна

Кандидат філологічних наук, доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ORCID: 0000-0003-4403-2269

e-mail: nataruda@bigmir.net


Письменна Юлія Олександрівна

Кандидат філологічних наук, доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ORCID: 0000-0002-2542-7751

Researcher ID: AAC-9005-2020

e-mail: pysmennaju@gmail.com


Члени редакційної колегії


Архангельська Алла Мстиславівна

Доктор філологічних наук, професор
Університет ім. Ф. Палацького в Оломоуці, Оломоуц, Чехія

e-mail: alla.arkhanhelska@upol.cz


Бартмінський Єжі

Доктор філологічних наук, професор
Директор Етнолінгвістичного Архіву Інституту польської філології
Університет Марії Кюрі-Склoдовської, Люблін, Польща

Scopus Author ID: 36951609800

e-mail: jerzy.bartminski@poczta.umcs.lublin.pl


Бацевич Флорій Сергійович

Доктор філологічних наук, професор
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

ORCID: 0000-0002-6141-8318

Scopus Author ID: 57193380887

e-mail: florij@in.lviv.ua


Броджі Джованна

Доктор філологічних наук, професор
Завідувач кафедри лінгвістичних, літературних і філологічних студій
Міланський університет, Мілан, Італія

Scopus Author ID: 57189892933

e-mail: giovanna.brogi@tiscalinet.it


Волкова Світлана Володимирівна

Доктор філологічних наук, професор
Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна

ORCID: 0000-0002-5708-7034

Scopus Author ID: 57197708578

Researcher ID: V-7699-2018

 e-mail: volkovasvitlana71@gmail.com


Воробйова Ольга Петрівна

Доктор філологічних наук, професор
Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна

ORCID: 0000-0001-9039-9737

Scopus Author ID: 57197713431

Researcher ID: T-8236-2017

e-mail: o.vorobyova@voliacable.com


Гарзаніті Марчелло

Доктор філологічних наук, професор
Професор кафедри лінгвістичних студій та сходознавства, президент Італійської Асоціації славістів
Флорентійський університет, Флоренція, Італія

Scopus Author ID: 56497108100

e-mail: marcello.garzaniti@unifi.it


Деннер Мішель А.

Кандидат філологічних наук, доцент
Директор програми російських, східно-європейських та євразійських студій
Стетсонський університет, Флорида, США

Scopus Author ID: 26035417700

e-mail: mdenner@stetson.edu


Єрмоленко Сергій Семенович

Доктор філологічних наук, професор
Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Київ, Україна

e-mail: signum70.1@gmail.com


Загнітко Анатолій Панасович

Член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор
Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна

ORCID: 0000-0001-7398-6091

 e-mail: a.zagnitko@donnu.edu.ua


Корбозерова Ніна Миколаївна

Доктор філологічних наук, професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ORCID: 0000-0001-6045-669X

Scopus Author ID: 57212378519, 57215574752

e-mail: ninakor@ukr.net


Левко Олександр Вадимович

Кандидат філологічних наук, доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ORCID:  0000-0002-1259-0410

Scopus Author ID: 57209316434

e-mail: alexaristos@gmail.com


Лучканин Сергій Мирославович

Доктор філологічних наук, професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ORCID: 0000-0003-3318-6916

Researcher ID: AAD2740-2020

e-mail: luchkanyn@ukr.net


Миронова Валентина Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ORCID: 0000-0002-7190335X

Scopus Author ID: 57214227334

Researcher ID: AAD-5311-2020

e-mail: myronova63@gmail.com


Панасенко Наталія Іванівна

Доктор філологічних наук, професор
Університет св. Кирила і Мефодія, Трнава, Словаччина

ORCID: 0000-0003-4377-9088

Scopus Author ID: 56026113100

e-mail: lartispanasenko@gmail.com


Тищенко Олег Володимирович

Доктор філологічних наук, професор
Львівський державний  університет безпеки життєдіяльності, Львів, Україна

e-mail: olkotiszczenko@gmail.com


Чан Хуей-Чін

Кандидат філологічних наук, доцент
Іллінойський Університет в Чікаго, Іллінойс, США

Scopus Author ID: 7407522412

e-mail: Huiching@uic.edu