МЕТАФОРИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ КОХАННЯ У ДАВНЬОГРЕЦЬКИХ ІДИЛІЯХ

Анна Олегівна Лагутіна
бакалавр
Київський національний університет імені Тараса Шевченка


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2021.19.103-115


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У дослідженні викладено результати аналізу особливостей метафоричної вербалізації концепту КОХАННЯ на матеріалі текстів давньогрецьких ідилій Феокрита, Мосха і Біона. Дослідження особливостей репрезентації концепту КОХАННЯ на матеріалі давньогрецьких текстів становить особливий інтерес для дослідників, оскільки дозволяє певною мірою змоделювати лінгвоконцептосферу носіїв давньогрецької мови. Метафора у творах буколічних поетів відображає як загальну когніцію почуття кохання, так і власне авторську. У роботі представлено короткий огляд самого феномену кохання в Давній Греції через призму давньогрецької літератури, що беззаперечно вплинуло на творчість авторів ідилій. У результаті були виокремлені та проаналізовані основні моделі метафоричного перенесення, які використовувались для репрезентації концепту КОХАННЯ, за сферою-джерелом. Аналіз показав, що найпродуктивнішими з них є “кохання – хвороба”, “кохання – вогонь”, “кохання – божество” та “кохання – смакові / фізичні відчуття”. Особливості метафоричної репрезентації концепту КОХАННЯ зумовлені міфологічними уявленнями еллінів, філософською традицією та усталеними в давньогрецькій культурі звичаями. Концепт КОХАННЯ у трьох досліджуваних авторів представлений однаково, що дає нам підстави вважати, що Мосх та Біон творчо наслідували Феокрита.

Ключові слова: давньогрецькі ідилії, концепт КОХАННЯ, метафорична модель, сфера-джерело, Феокрит, Мосх, Біон.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Гегель, Г. В. Ф. “Любовь”. Эстетика (Москва: Искусство, 1969): 274–281.
 2. Лосев, А. Ф. Античная литература, 7-е изд., ред. А. А. Тахо-Годи. (Москва: ЧеРо, 2005), 543.
 3. Туренко, В. Е. “‘Агапічний словник’ у давньогрецькій філософії та літератури: від Гомера до Нового Завіту,” Мультиверсум. Філософський альманах 3 (Київ, 2014): 82–92.
 4. Туренко, В. Е. “Ерот в давньогрецькій традиції: до питання взаємодії філософії та міфології,” Софія 1. (Київ, 2018): 61–64.
 5. Туренко, В. Е. “Промова Агафона в ‘Бенкеті’ Платона: особливості тлумачення атрибутики любові,” Софія 2. (Київ, 2017): 42–46.
 6. Форманова, С. В., Форманова, О. С. Концепти ‘ЛЮБОВ’ та ‘КОХАННЯ’ в українській лінгвоментальності, https://cutt.ly/ncZXGWG.
 7. Шестаков, В. П., Европейский эрос. Философия любви и европейское искусство. (Москва, 2011), 224.
 8. Ivashkiv-Vashchuk, O. Lexical Expression of The Concept Love in Theocritus’ Works, Collectanea Philologica XVII (2014): 37–45.
 9. Lakoff, G. and Johnson, M. Metaphors we live by (Chicago; London: The university of Chicago Press, 1980), 256.
 10. Samson Lindsay Grant., The philosophy of desire in Theocritus’ Idylls” (PhD thesis., University of Iowa, 2013), https://cutt.ly/ScZXknl.
 11. Ward, E. C. Theocritus’ Pharmacy: Poetry as Self-Care in the Idylls” (PhD diss., University of Mississippi, 2019), 56.

Джерела ілюстративного матеріалу

 1. Bion. Idylls, https://cutt.ly/fcZZDrF.
 2. Moschus. Idylls, https://cutt.ly/acZZ1Sj.
 3. Theocritus. Idylls, https://bit.ly/3cpZgxi.