Морбіальна метафора в економічному дискурсі сучасних іспаномовних ЗМІ

←2018. – Vol. 13

Васильєва Тетяна Олександрівна

к.філол. наук, доцент кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2018.13.30-47


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Статтю присвячено дослідженню функціонування морбіальної метафори в економічному дискурсі сучасних іспаномовних ЗМІ. Матеріалом наукових розвідок є статті економічної тематики, опубліковані в розділі «Економіка» іспаномовних періодичних інтернет-видань. Для дослідження обрано період з 2008 року, початку глобальної економічної кризи, по теперішній час. Вивчено структуро-семантичні властивості морбіальної метафори, джерелом експансії якої є поняттєва сфера ХВОРОБА. Основним методом дослідження обрано метод метафоричного моделювання. Увагу акцентовано на визначенні основних моделей морбіальної метафори, які мають фреймово-слотову структуру, та виявлено мовні засоби їх відтворення. Здійснено структурний аналіз фреймів, в яких економічні установи представлено як пацієнтів, що потерпають від хвороб, які є метафоричним переосмисленням негативних явищ в економіці, і потребують лікування. З’ясовано, що морбіальна метафора в іспаномовному економічному дискурсі представлена п’ятьма основними фреймами: «Пацієнти і лікарі», «Діагноз», «Симптоми хвороби», «Лікування» і «Стан хворого». У межах кожного фрейму виділено основні слоти і описано їх лексичне наповнення. Визначено комунікативні функції морбіальної метафори в іспаномовному економічному дискурсі в період кризи та під час виходу з неї, а також з’ясовано причини її активізації. Зроблено висновок, що фреймово-слотова структура морбіальної метафори відображає негативні явища глобальної економіки, представлені в іспаномовному медійному дискурсі, і свідчить про активізацію використання досліджуваної метафори в період загострення економічної кризи та боротьби з її наслідками. З’ясовано, що воб’єктивації концептів поняттєвої сфери ЕКОНОМІКА під час загострення економічної ситуації і стану кризи переважають негативно-оцінні метафори хвороб та їх симптомів, а в посткризовий період – позитивно-оцінні метафори позитивного впливу обраних методів лікування та одужання економіки.

Ключові слова: концептуальна метафора, сфера-джерело, сфера-мішень, метафорична модель, фрейм, слот.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Евтушина, Т., Ковальская, Н. «Экономический дискурс как объект лингвистического исследования.» Вестник Челябинского гос. университета 6(335), Серія «Филология. Искусствоведение» 88 (2014): 42‒46.
  2. Лакофф, Дж., Джонсон, М. «Метафоры, которыми мы живем.» Теория метафоры (1990): 387−
  3. Петушинская, Е. Г. «Язык популярного экономического дискурса.» Автореф. дисс. канд. филол. наук, Москва, 2008.
  4. Ульманн, С. «Семантические универсалии.» Новое в лингвистикевып.5: Языковые универсалии (1970),
  5. Чудинов, А.П. «Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991‒2000).» Монография (Екатеринбург, Урал. гос. пед. ун-т, 2001),
  6. Spencer, Alice. «Las metáforas de la salud en un corpus de la crisis financiera alemán-español.» CVCEAeslaRevista digital de lingüísticaaplicada, No. 1: Lingüística de corpus, computacional e ingeniería lingüística (2015), доступ cervantes.es/lengua/ eaesla