Мовні засоби пробудження емоції страху в кінотекстах А. Хічкока

←2017. – Vol.11

Задерій Ілона Юріївна

аспірант

Херсонський державний університет


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена виявленню й аналізу мовленнєвих засобів пробудження емоції страх у кінотекстах визначного голлівудського кінорежисера А. Хічкока: «Проблеми з Гарі», «Психо» і «Вертіго». Визначено, що страх лежить в основі хорорфільмів і є їх базовою негативною емоцією. Зазначено, що для пробудження цієї емоції необхідне певне накопичення напруженого очікування і хвилювання. Осмислено характер виявлення страху і зроблено висновок про те, що така емоція зазвичай викликана соціальним середовищем, в якому написаний твір. Вона може мати непряме вираження, локалізуватися у певному предметі чи явищі. Ним можуть стати: маньяк-убивця, вампір, чудовисько, які зосереджують в собі цілий спектр негативно забарвлених емоційних станів. У кінострічках майстра  хорор-фільмів А. Хічкока почуття тривоги виникає завдяки лінгвістичним засобам, використаним режисером. Створити відчуття саспенсу допомагають: семантичний повтор лексем, глибокі інформативні образи, епітети, метафори, порівняння, а також інші мовленнєві прийоми. Саме вони створюють неповторний світ хорор-фільмів. Використання режисером великої кількості тропів спрямовано не лише на створення багатоаспектних і інформаційно напружених персонажів у кінострічках. Мовна гра актуалізує приховані змісти, робить напруженішою його загальну атмосферу.

Ключові слова: емоція, страх, лінгвальні засоби втілення страху, напруга, саспенс, хорор.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Большой латинско-русский       словарь           [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://linguaeterna.com/vocabula/list.php?letter=S
  2. Изард, К.Э. Психология эмоций / Перев. с англ. – СПб: Издательство «Питер», 1999. – 464 с.
  3. Комм, Д. Формулы страха: Введение в историю и теорію фильма ужасов / Дмитрий Комм. – СПб: БХВ-Петербург, 2012. – 224 с.: ил.
  4. de Pal, B. Мain iterviews / [edit. Laurence F. Knapp] – New York: Liberty, 2003. – 68 c.
  5. Cambridge Dictionary of Psychology / [general editor D. Matsumoto] – New York: Cambridge University Press, 2009. – 587 c.
  6. Psycho [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sfy.ru/?script=psycho
  7. Troubles with     Harry   [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.springfieldspringfield.co.uk/movie_script.php?movie=trouble-with-harry-the