НЕОФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЯК ВЕРБАЛІЗАТОРИ ТАКТИК ПЕРСУАЗИВНОГО ВПЛИВУ (НА МАТЕРІАЛІ БЛОГІВ)

←2018. – Vol. 12

Харитонова Дар’я Дмитрівна

аспірант

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2018.12.124-133


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


Статтю присвячено Інтернет-блогам політичної сфери. Виявлено, що основною сферою формування та функціонування нової фразеології є медійний стиль в жанрі блогу. Блог розглядається як засіб створення конкретної авторської реальності, яка повинна відповідати загальній громадській думці. Інтернет-портал “Українська правда” аналізується з точки зору наповненості комунікативними тактиками, вербалізаторами чого виступають фразеологічні інновації. Безумовно, нові фразеологічні конструкції розуміються як ще не зареєстровані елементи. Це нова комбінація слів на позначення сучасних реалій, явищ і тенденцій. Це також можуть бути і словосполучення, що розвивають нові, раніше не зафіксовані значення. Тому вони найяскравіше ілюструють сучасний стан розвитку українського суспільства. Велика увага приділяється засобам творення нових фразеологічних конструкцій за допомогою контекстуального аналізу. Блоги Інтернету засвідчують, що такі комунікативні тактики, як тактика обвинувачення, тактика позитивної самопрезентації, тактика негативного представлення адресата, тактика іронії, тактика навішування ярликів та тактика відвертості, часто використовуються авторами для демонстрації власної думки про події у соціумі. Як засвідчує матеріал, нові фразеологічні конструкції як вербалізатори вищезазначених тактик, що їх використовують блогери у своїх текстах, цілком і повністю залежать від контекстуального вмісту матеріалу. Саме вони позначають і саму позицію автора блогу політичної сфери. Відзначено, що нові фразеологічні конструкції надають комунікативним тактикам більшої виразності, експресивності та оцінності (при цьому автори блогів вдаються до залучення графічних знаків, наприклад, лапок із метою переконливішого впливу на фокус-аудиторію). Також встановлено, що всі проаналізовані комунікативні тактики набувають негативної аксіологічної семантики і маркують авторське ставлення до певної політичної особи чи події.

Ключові слова: політичний дискурс, неофразеологізм, блог, мовленнєва тактика, персуазія.


Література:

 1. Академічний тлумачний словник української мови, доступ http://sum.in.ua
 2. Богомолець,О. ВВП «України на душу населення впав до рівня Папуа-Нової Гвінеї.» Українська правда (26.03.2018), доступ https://blogs.pravda.com.ua/authors/bogomolec/ 5ab8b120ef52c/
 3. Бутко,К. «ГенPRокурор та фейкова реформа.» Українська правда(21.02.2018), доступ https://blogs.pravda.com.ua/authors/butko/5a8d37952aeaf/
 4. Вейсман, А. Д. «Греческо-русский словарь: репринт 5-го издания 1899 г.» Греко-латинский кабинет Ю. А. Шилачина (Москва, 2011),
 5. Лємєнов,О. «Тест для ДБР: формування Ради громконтролю.» Українська правда (30.03.2018), доступ https://blogs.pravda.com.ua/authors/lemenov/5abe0496a211c/
 6. Луценко,І. «БПП – без п’яти хвилин політичні зомбі.» Українська правда (19.03.2018), доступ https://blogs.pravda.com.ua/authors/lutsenko/5aafbcb4718fe/
 7. Мокиенко, В. «Лексические и фразеологические неологизмы: общее и различное.» Русская академическая Неография. Институт лингвистических исследований (Санкт-Петербург: Наука, 2006): 115-122.
 8. Орбан-Лембрик,Л. «Особливості формування громадської думки.» Соціальна психологія 2 (4) (2004): 77–89.
 9. Отчич,Л. Й. «Етимологічні аспекти фразеологічних одиниць з економічним компонентом сучасної англійської мови.» Проблеми семантики слова, речення та тексту 4 (2000): 325–333.
 10. Попова, Т. «Час замін.» Українська правда (22.02.2018), доступ https://blogs.pravda. com.ua/authors/popova/5a8e5a88ca4e6/
 11. Прасюк, О. В. Блогосфера як середовище зародження та формування електоральної громадської думки, доступ http://www.confcontact.com/20110531/so_prasyuk.htm
 12. Прудкая, Н. «Блог в системе социальных отношений,» Интернет и интерактивные электронные медиа: исследования. Сборник лаборатории медиакультуры, коммуникации, конвергенции и цифровых технологий, ч. ІІ: Блоги в системе массовых коммуникаций (2007): 59–88.
 13. Рябчин, О. «Нотатки з Мюнхенської безпекової конференції. Чому Ізраїль “за столом”, а не “в меню”?» Українська правда (02.2018), доступ https://blogs.pravda.com.ua/ authors/ryabchin/5a89a561131c9/
 14. Уколов, В. «Про маніпуляції з рейтингами кандидатів у президенти.» Українська правда (05.06.2018), доступ https://blogs.pravda.com.ua/authors/ukolov/5b1692799b65f/
 15. Уколов, В. «Якби війна у Києві таки почалась … .» Українська правда(15.03.2018), доступ https://blogs.pravda.com.ua/authors/ukolov/5aaa98d5e5de0/
 16. Шкрум, А. «Страх і ненависть в Україні.» Українська правда(03.04.2018), доступ https://blogs.pravda.com.ua/authors/shkrum/5ac3db4641a16/