Номінативне поле концепту REICHTUM у німецькій мові

←2017. – Vol.11

Сурмач Ольга Ярославівна

канд. філол. наук, доц. Військовий інститут

Київський національний університет імені Тараса Шевченка


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Статтю присвячено аналізові номінативного поля концепту Reichtum (багатство) у німецькій мові, виявленню та опису мовних засобів, які його характеризують. Інформаційний зміст багатьох концептів близький до змісту словникової дефініції ключового слова концепту. Саме тому актуальне дослідження номінативного поля концепту. Побудова номінативного поля передбачає встановлення і опис сукупності мовних засобів, які характеризують концепт та окремі його ознаки. Інтерпретація результатів лінгвістичного опису номінативного поля концепту – важливий і необхідний етап дослідження, тому що він “переводить” мовні дані в когнітивні і дає змогу розпочати моделювання концепту. Номінативне поле концепту – це набір сем, які складають значення мовних одиниць, що вербалізують концепт і відображають його когнітивні ознаки. Було визначено, що лінгвокультурна модель концепту REICHTUM (багатство) має складну польову структуру. Усю сукупність вербалізаторів даного концепту можна класифікувати як співвідносну з його ядерною та периферійною зонами. На матеріалі німецькомовних лексикографічних джерел також було проаналізовано синонімічний ряд із граматично різнорідними номінаціями на позначення багатства, який є показником семантикокогнітивної розгалуженості концепту.

Ключові слова: концепт, номінативне поле, когнітивні ознаки, мовна свідомість, мовні засоби, вербалізація, ядро, периферія, синонімічний ряд.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Дерфер, Г. Базисная лексика и алтайская проблема / Г. Дерфер // Вопросы языкознания. 1981. – № 4. – С. 35-44.
 2. Маковский, М. М. Теория лексической аттракции (Опыт функциональной типологии лексикосемантических систем) / Марк Михайлович Маковский. – М: Наука, 1971. – 252 с.
 3. Попова, З. Д. Семантико-когнитивный анализ языка. Монография / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – Воронеж: Истоки, 2006. – 226 с.
 4. Уфимцева, Н. В. Языковое сознание и образ мира: сб. статей / [Отв. ред.. Н. В. Уфимцева]. – М.: Институт языкознания РАН, 2000. – 320 с.

Список джерел ілюстративного матеріалу:

 1. Рахманов, И.В. Немецко-русский синонимический словарь / [сост. И. В. Рахманов, Н. М. Минина, Д. Г. Мальцева, Л. И. Рахманова]. – М.: “Русский язык”, 1983. – 704 с.
 2. Becker, H. Stilwörterbuch / [von H. Becker]. – VEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1970. – 680 S.
 3. Dornseiff, F. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. Walter de Gruyter – Berlin, 2000. – 936 S.
 4. Drosdowski, G. DUDEN. Stilwörterbuch der deutschen Sprache. Die Verwendung der Wörter im Satz / [von Günther Drosdowski]. – Dudenverlag, 1988. – 865 S.
 5. Götz, D. Großwörterbuch Deustch als Fremdsprache / [Herausgeber: Dr. Dieter Götz]. – Langenscheidt. – Berlin, 2003. – 1254 S.
 6. Kempcke, G. Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache / G. Kempcke. – Walter de Gruzter. – Berlin, 2000. – 1332 S.
 7. Klosa, An. DUDEN. Deutsches Universal-wörterbuch. Dudenverlag / [von Dr. Annette Klosa]. – Leipzig, 2001. – 1892 S.
 8. Kroeber, S., Spalier, M. Wahrig. Synonym-wörterbuch / [von Siegrid Kroeber und Martha Spalier]. – Gütersloh/München: Bertelsmann Lexikon Institut, 2002. – 712 S.
 9. Scholze-Stubenrecht, W. Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache (in 10 Bänden). Band 7: Pekt-Schi / [von Dr. Werner Scholze-Stubenrecht, Dieter Mang] Dudenverlag: Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1999. – 3360 S.
 10. Wahrig-Burfeind, R. WAHRIG. Deutsches Wörterbuch / [von Renate Wahrig-Burfeind]. – Lexikon Institut, Gütersloh/München: Wissen Media Verlag GmbH., 2006. – 1728 S.
 11. Wehrle, H, Eggers, H. PONS. Deutscher Wortschatz / [von Hugo Wehrle, Hans Eggers]. – Ernst Klett Verlag für Wissen und Bildung, Sttutgart. 1993. – 825 S.