ОСОБЛИВОСТІ МІКРОПОЛЯ “ВОРОЖІ ВІЙСЬКА” У СТРУКТУРІ АСОЦІАТИВНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ “ВОРОГ” (на матеріалі дискурсу російсько-української інформаційної війни)

←2019. – Vol. 15

Кирилюк Ольга Леонідівна
к.філол.н., доцент
Чорноморський національний університет імені Петра Могили


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2019.15.106-124


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті здійснено аналіз лексем на позначення ворога, якими суспільство послуговується в дискурсі російсько-української інформаційної війни. Результати дослідження дають підстави змоделювати структуру асоціативно-семантичного поля “ворогˮ в межах українського воєнного наративу. Встановлено, що її формують п’ять асоціативно-семантичних мікрополів: “країна-ворог”, “ворожі війська”, “вороже суспільство”, “ворожі ЗМІ”, “ворожі поняттяˮ. У пропонованій праці головна увага зосереджена на детальному вивченні мікрополя “ворожі військаˮ, у межах якого виділено вісім асоціативно-семантичних груп, репрезентованих різноманітними лексемами на позначення осіб, що здійснюють збройну агресію на сході України. Наголошено, що мовні одиниці, якими послуговується українське суспільство, є важливим засобом ведення інформаційної війни, а точніше – відбиття, окрім збройної, також інформаційної ворожої агресії.

Ключові слова: асоціативно-семантичне поле, наратив, конституенти, номени, моделювання, інформаційна війна.


ЛІТЕРАТУРА

 1. АБВ. Збройний конфлікт в термінах (Путівник для України) (2019) (Київ, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб).
 2. Академічний тлумачний словник, http://sum.in.ua/s/kurator
 3. Вільчинська, Т. Концепт – війна: особливості мовної об’єктивації у газетному тексті. Лінгвістичні студії Linguistic Studies 34 (2017): 110–114.
 4. Даллес, А. Тайная капитуляция (1967), https://www.e-reading.life/book.php?book=1013352
 5. Іваневич, Т. Нова термінологія війни: зона АТО чи РВЗА РФ? (2018), http://old.qha.com.ua/ru/analitika/nova-terminologiya-viini-zona-ato-chi-rvza-rf/188691/
 6. Іхтамнєти Сталіна. Для кого змішали перший “коктейль Молотоваˮ (2017), http://www.dsnews.ua/world/-ihtamnetistalinadlyakogozmishalipershiykokteylmolotova–07082017220000
 7. Китаїва, Є. Записки з передової: армійці про зоряні пейзажі, п’ятнадцятитисячників та лазню у ворога під носом (2017), https://www.5.ua/suspilstvo/zapyskyzperedovoiarmiitsiprozorianipeizazhipiatnadtsiatytysiachnykivtalazniuuvorohapidnosom-139054.html
 8. Кримінальний кодекс України. Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/013/110.php
 9. Магда, Є. Гібридна агресія Росії : уроки для Європи (Київ, КАЛАМАР, 2017).
 10. Пальвелева, Л. “Поребрикˮ и “бордюрˮ, “Михал Сергеичˮ и “Михаил Сергеевичˮ, (2006), https://www.svoboda.org/a/161953.html
 11. Почепцов, Г. Когнитивные войны в соцмедиа, массовой культуре и массовых коммуникациях (Харьков, Фолио, 2019).
 12. Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. 2268-VІІІ (2018), https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2268-19
 13. Словник термінів для ЗМІ щодо російсько-українського конфлікту (2014), https://ms.detector.media/ethics/standards/ slovnik_terminiv_dlya_zmi_schodo_rosiyskoukrainskogo_konfliktu/
 14. Туркова, К. Токсичный рыбкагейт и ихтамнет-2 (2018), https://snob.ru/entry/157688/
 15. Хаддад-Розкладай, К. Чи є життя за поребриком: як у мову входять слова (2014), https://gazeta.ua/articles/istoriyamovi/_ciyezhittyazaporebrikomyakumovuvhodyatslova/567408
 16. Шемшученко, Ю. С., Бабкін, В. Д., Горбатенко, В. П. (Ред.). Політологічний енциклопедичний словник (Київ, Ґенеза, 2004).
 17. Юридична енциклопедія (Київ, Укр. енцикл., 1998), http://leksika.com.ua/14210923/legal/marginalni_grupi
 18. Яворська, Г. Концепт “війнаˮ: семантика і прагматика. Стратегічні пріоритети. №1 (38) (2016): 14–23.
 19. Lakoff, G. Metaphor and war: The metaphor system used to justify war in the gulf. Journal of Cognitive Semiotics IV(2) (1992): 5-19, https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/cogsem.2009.4.issue-2/cogsem.2009.4.2.5/cogsem.2009.4.2.5.pdf
 20. Silberstein, S. War of words. Language, politics and 9/11 (London – NewYork, Routledge, 2002).
 21. Rona, T. Weapon Systems and Information War (1976), https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/FOID/ Reading%20Room/Science_and_Technology/09-F-0070-Weapon-Systems-and-Information-War.pdf
 22. Fabiszak, M. A. Conceptual Metaphor approach to war discourse and its implications (2007), http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/510/1/Fabiszak_M_Conceptual_Metaphor.pdf