Особливості вираження об’єктних відношень у системі гіпотаксису грецької мові ІІ–ІІІ ст.  (на матеріалі твору Арріана ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ)

Лазер-Паньків Олеся Василівна, канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2013.– Vol. 7 : 184-188Pdf


У статті здійснюється комплексний аналіз та кількісна обробка синтаксичних архаїзмів, віднайдених у творі Арріана “Анабазис Александра”. Розглядаються, зокрема, особливості використання Арріаном сполучників та вживання різних типів синтаксичних конструкцій для вираження об’єктних відношень.

Ключові слова: архаїзація мови, аттичний діалект, койне, об’єктні відношення, інфінітивна конструкція, дієприкметникова конструкція.


В статье проводится комплексный анализ и количественная обработка синтаксических архаизмов, извлеченных из произведения Арриана “Анабазис Александра”. Анализируются, в частности, особенности использования союзов и разных типов синтаксических конструкций для выражения объектных отношений.

Ключевые слова: архаизация языка, аттический диалект, койне, объектные отношения, инфинитивная конструкция, причастная конструкция.


The article provides a comprehensive as well as quantitative analysis of syntactic archaisms, obtained in the Arrian’s VAlexa,ndrou anvab, as ij. In particular, the usage of different types of conjunctions and syntactic constructions for the expression of the object relations are analyzed.

Key words: archaisation of the language, Attic dialect, Koine, object relations, infinitive construction, participle construction.


Література:

  1. Arrianus Flavius. Alexandri anabasis / Arrianus Flavius. – Lipsiae : In aedibus B. G. Teubneri, 1907. – 426 p.
  2. Burton E. de W. Moods and Tenses of New Testament Greek [Електронний ресурс] / E. de W. Burton. – Режим доступу : http://www.dabar.org.
  3. Goodwin W. W. Syntax of the Moods and Tenses of the Greek verb / W. W. Goodwin. – Boston ;
  4. Y. ; Chicago ; L. : Ginn & Company, 1896. – 472 p.
  5. Nunn H. P. V. A short Syntax of New Testament Greek / H. P. V. Nunn. – L. : Cambridge University Press, 1913. – 171 p.
  6. Rutherford W. G. First Greek Grammar syntax / W. G. Rutherford. – L. : MacMillan Co., 1912. – 183 p.
  7. Sidgwick A. A first Greek writer / A. Sidgwick. – L. : Rivingtons, 1883. – 227 p.
  8. Smyth H. W. A Greek Grammar for colleges / H. W. Smyth. – N. Y. ; Boston ; Cincinnati ; Atlanta ; Chicago : American Book Company, 1918. – 784 p.