Про журнал

Науковий журнал “Studia Linguistica” публікує статті, рецензії на наукові роботи у галузі теоретичного мовознавства, класичної філології, неоелліністики, які ще не публікувалися раніше, відповідають проблематиці збірника та оформлені відповідно до чинних вимог.

Проблематика: загальне та  окреме мовознавство; порівняльно-історичне, типологічне, зіставне мовознавство; класична філологія, неоелліністика; етнолінгвістика; лінгвокогнітологія;  лінгвокультурологія;  лінгвокомунікативістика, прагмалінгвістика; дискурсологія, наратологія; сугестивна лінгвістика; перекладознавство, прикладна лінгвістика.

ISSN: 2411-1562

Атестовано: Вищою атестаційною комісією України. Постанова Президії ВАК України № 747 від 13.07.2015.

Зареєстровано: Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 13518-2402Р від 09.11.2007.

Засновник-видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Рік заснування: 2007

Галузь науки: філологічні науки

Мови видання: українська, російська, польська, англійська, німецька, французька, румунська.

Періодичність: двічі на рік.

Науковий журнал “Studia Linguistica”  представлений у національній базі даних НБУ ім. В.І. Вернадського.

Видання платне. Фінансується коштом авторів статей.