ПУБЛІКАЦІЇ ПАУЛО КОЕЛЬЙО У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ TWITTER ЯК ПЕРСОНАЛЬНИЙ БРЕНДИНГ

Надія Володимирівна Давидовська
аспірант
Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2021.19.63-74


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Побудова та підтримання потужного особистого бренда на сьогоднішній день є одним із основних засобів досягнення кар’єрного успіху та визнання. Численні наукові публікації присвячені вивченню поняття особистого бренда та стратегій його побудови. Однак переважна більшість досліджень розглядає персональний брендинг як економічне та соціальне явище, нехтуючи його комунікативною та лінгвістичною складовими. Ця стаття покликана розширити площину дослідження особистого бренда та розглянути його дискурсивну складову. На прикладі аналізу публікацій Пауло Коельйо на його особистій сторінці у мережі Twitter за квітень 2020 – травень 2021 було визначено основні комунікативні та лінгвістичні інструменти брендингу. За результатами дослідження до першої групи належать такі категорії: апеляція до авторитету, самореклама, побудова тісного контакту з аудиторією, посилання на пам’ятки культури, кількісні/статистичні дані, апеляція до особистісного, виявлення соціальної відповідальності, мультикультурність та мультимодальність. До другої відносимо використання різних мов та графічних систем, топонімів, широке застосування афоризмів, алюзій, цитат, слоганів. Дослідження показує можливості застосування комунікативних інструментів та лінгвістичних засобів персонального брендингу письменника у мережі Twitter.

Ключові слова: особистий бренд, персональний брендинг, соціальні медіа, дискурсивні дослідження, комунікативні інструменти, лінгвістичні засоби.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Gorbatov, S, Khapova, S. N. and Lysova, E. I. “Personal Branding: Interdisciplinary Systematic Review and Research Agenda”, Front. Psychol. 9 (November 2018):02238, doi:10.3389/fpsyg.2018.02238
  2. Hämäläinen, K. “Discourse analysis of the personal brand construction of a group of Finnish managers on Twitter” (Master’s Thesis, Jyväskylä University School Of Business and Economics, Finland, 2017), 50 p.
  3. Holt, D. “Branding in the Age of Social Media”, Harvard Business Review (2016), available at https://hbr.org/2016/03/branding-in-the -age-of-social-media, doi: 10.1109/WCCIT.2013.6618685]
  4. Labrecque, L., Markos, E. & Milne, G. R. “Online Personal Branding: Processes, Challenges and Implications”, Journal of Interactive Marketing 25 (2011): 37 –50.
  5. Smith, T. “The social media revolution”, International Journal of Market Research 51 (4) (2009): 559-561.
  6. Tarnovskaya, V. “Reinventing Personal Branding Building a Personal Brand through Content on YouTube”, Journal of International Business Research and Marketing, 3 (1) (2017): 29-35.
  7. “The Power of Voice in Book Promotion,” Bublish, July, 2013, https://bublish.com/blog/2013/07/the-power-of-voice-in-book-promotion/
  8. Vallas, S., and Cummins, E. “Personal Branding and Identity Norms in the Popular Business Press: Enterprise Culture in an Age of Precarity”, Organization Studies 36(3) (2015): 293-319.
  9. “Why Every Author Should Build a Personal Brand,” Bublish, July, 2013, https://bublish.com/blog/2013/07/why-every-author-should-build-a-personal-brand/
  10. Paulo Coelho (@paulocoelho), Twitter account, accessed May, 2021, https://twitter.com/paulocoelho