ПИТАННЯ СЛОВ’ЯНО-CХІДНОРОМАНСЬКОЇ МОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПРОФЕСОРА С. В. СЕМЧИНСЬКОГО

Ірина Олександрівна Голубовська
д-р філол. наук, професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Сергій Мирославович Лучканин
д-р філол. наук, професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2021.19.38-49


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Статтю присвячено проблемам теорії взаємодії мов і, зокрема, неоднозначному питанню слов’яно-cхіднороманської мовної взаємодії в інтерпретації д.філол.н., професора Станіслава Володимировича Семчинського. З огляду на відсутність суттєвої лінгвістичної відмінності між такими інтерлінгвістичними термінопоняттями, як субстрат і суперстрат, а також загальноприйнятого розуміння східнослов’янського характеру елементів румунської мови, Станіслав Володимирович Семчинський у деяких ранніх працях практично визнає дакський субстрат праслов’янським, хоча відкрито декларувати це не може за браком наукових даних. Однак в останньому виданні свого підручника «Загальне мовознавство» (1996) однозначно стверджує, що мова даків була субстратом румунської мови. Станіслав Володимирович критично оцінює намагання деяких румунських учених ХІХ-ого ̶ першої половини ХХ ст. заперечити, «величезний, тотальний, загальний і всебічний» слов’янський вплив на східнороманський етнос і висуває низку переконливих лінгвістичних аргументів на підтримку значного слов’янського впливу на румунську мову, який можна спостерігати практично на всіх рівнях її мовної системи (наприклад, закінчення –o для кличних форм іменників жіночого роду, назви кількісних числівників першого і другого десятків, числівник sutӑ ̶ «сто», запозичений у слов’ян ще в часи існування непереднього редукованого ъ). Не заперечуючи романський характер румунської мови в цілому, Станіслав Володимирович Семчинський вважає «латинський характер» румунського етносу дещо перебільшеним і закликає до ретельного вивчення слов’янського внеску до кожної зі східнороманських мов. Діяльність доктора філологічних наук, професора Станіслава Володимировича Семчинського у царині вивчення характеру слов’яно-cхіднороманської мовної взаємодії мала не тільки академічну значущість: вона вибудовала мости дружби між українським і румунським народами.

Ключові слова: взаємодія мов, субстрат, суперстрат, слов’яно-cхіднороманська мовна взаємодія, професор С. Семчинський.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Новое в лингвистике 6: Языковые контакты (Москва: Прогресс, 1972), 536.
 2. Cемчинський, С. В. «Про лінгвістичну специфіку субстрату (характер слов’яно-східнороманської мовної взаємодії).» Мовознавство 3 (1973): 50-58.
 3. Семчинський, С. В. Семантична інтерференція мов (на матеріалі слов’яно-східнороманських мовних контактів) (Київ: «Вища школа», 1974), 255.
 4. Семчинський, С. В. «Про слов’яно-східнороманську мовну взаємодію (наслідки досліджень і нові завдання).» Мовознавство 2 (1983): 14-23.
 5. Семчинський, С. В. Загальне мовознавство (Київ: ОКО, 1996), 416.
 6. Тищенко, К. М. Мовні контакти – свідки формування українців (Київ: «Аквілон-Плюс»), 415.
 7. Ткаченко, О. Б. «Питання міжмовних контактів і деякі тенденції їх висвітлення в зарубіжному мовознавстві.» Мовознавство 4 (1971): 3-15.
 8. Холодов, О. В. «Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ – ХХ ст.» Автореф. дис… канд. філол. наук, Донецьк, 2008.
 9. Чередниченко, О. І. «Українська інтерлінгвістика: проблеми і перспективи.» Наукова спадщина професора С. В. Семчинського і сучасна філологія (2001): 553-536.
 10. LombardA. «La position du roumain entre Orient et Occident, autrefois et aujourdhuiActes du deuxième Symposium International de thracologie (Milano, 1980): 185-194.
 11. Wеinгеiсh, U. Languages in Contact (New York, 1953; The Hague, 1963), 148.
 12. Istoria României. Comitetul de coordonare, P. Constantinescu-Iaşi … [et al.]. V. I (București, Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1960), 902.
 13. Istoria României. Compendiu, ed. A  I-a, revăzută şi adăugită (Cluj-Napoca: Centrul de studii Transilvane, 2007), 828.