СЕМАНТИЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛОГАНІВ ДИСКУРСУ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

←2020. – Vol. 17

Анастасія Олександрівна Девос
канд. філол. наук, доцент
Київський університет імені Бориса Грінченка


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2020.17.37-49


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Статтю присвячено дослідженню сучасної соціальної реклами як особливого виду рекламного дискурсу. У статті розглянуто семантичні та концептуальні особливості побудови рекламних слоганів та проаналізовано функції рекламного слогана у контексті його позитивного впливу на потенційну аудиторію. Слогани соціальної реклами було розподілено на шість підвидів і проаналізовано структурні, прагматичні, концептуальні та семантичні особливості одиниць, що належать кожній підгрупі.
Концепти французької соціальної реклами в основному зосереджені навколо двох загальних категорій: «загроза» та «захист». Переважну більшість рекламних слоганів побудовано таким чином, щоб змусити людину замислитися над уявною загрозою та примусити думати про можливі варіанти захисту від неї. Спираючись на біполярність цих двох концептуальних кіл, ми проаналізували лексико-семантичну структуру соціальних рекламних слоганів та продемонстрували, які семи найчастіше використовуються для досягнення максимального ефекту впливу на потенційну аудиторію. На основі дослідження семантичних та концептуальних особливостей французької соціальної реклами ми дійшли висновку, що концепт ЗАГРОЗИ у французькій соціальній рекламі передається наступними лексемами та словосполученнями: «хвороба», «страждання», «обмеження фізичних та соціальних можливостей», «інвалідність», «неможливість насолоджуватися життям», «смерть». А концепт ЗАХИСТУ представлено одиницями «толерантність», «рівність», «ґендерна рівність» та «недискримінація».

Ключові слова: концепт, лексема, рекламний дискурс, семантика, соціальна реклама.


ЛІТЕРАТУРА

  1. БеловаА. Д. Лингвистические аспекты аргументации (Киев: Изд-во ЛОГОС, 2003), 304.
  2. БовеК. Л. и др. Современная реклама (Тольятти: Изд. Дом Довгань, 1995), 704.
  3. BergerW. Advertising today (New York: Phaidon, 2004), 512.
  4. Jendy H.-P. La рublicité et son enjeu social. – Paris: Presses Universitaires de France, 1997. – 206 p.
  5. JohnE. O’Toole. The trouble with advertising, 2nd ed. (New York: Random House, 1985), 245.
  6. PopeD. A. The Making of advertising (New York: Basic books, 1983).