СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ МОВНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ПОНЯТТЯ ЗМЕНШЕНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ МОВ)

←2018. – Vol. 12

Руда Наталя Вікторівна

к. філол. наук, асистент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2018.12.111-123


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


У рамках статті зіставляються та аналізуються структура, семантика і функції синтаксичних засобів вираження поняття зменшеності в українській, англійській та латинській мовах, виявляються універсальні та специфічні для кожної із досліджуваних мов семантико-функціональні характеристики аналітичних демінутивних одиниць, з’ясовується загальний потенціал синтаксичних конструкцій до вираження повного спектру значень, пов’язаних з поняттям малості. Категорія зменшеності (демінутивності, малості) постулюється в роботі як універсальна гносеологічно-мовна категорія, яка в мовах світу здатна виражатися за допомогою засобів різних рівнів мовної структури, реалізуючи семантику зменшеного розміру об’єкта, ослабленого вияву ознаки чи дії, що може супроводжуватися певними оцінно-емоційними та експресивними семами. У різних мовах категорія зменшеності може виражатися за допомогою засобів різних рівнів мовної структури, роль яких у кожній мові, безумовно, неоднакова. Як відомо, українська та латинська мови належать до флективних мов синтетичного ладу, чим зумовлюється пріоритетність у вираженні категорії демінутивності за допомогою суфіксації, у той час як англійська – мова аналітичного ладу – заздалегідь передбачає меншу кількість та продуктивність демінутивних суфіксів, що компенсується синтаксичними засобами. Дослідження з’ясувало, що на відміну від української та латинської мов, де демінутивні словосполучення виражають переважно значення реальної зменшеності, англійська мова за допомогою синтаксичних засобів досить вдало, відповідно до потреб мовців, компенсує брак як демінутивів об’єктивної семантики, так і оцінно-емоційних та експресивних зменшувально-пестливих форм.

Ключові слова: поняття зменшеності, категорія зменшеності (демінутивності), оцінно-емоційне значення, аналітична конструкція, демінутивне словосполучення.


Література:

 1. Арнольд, И. В. Стилистика современного английского языка: стилистика декодирования (Москва: Просвещение, 1990), 300.
 2. Зеликова, Р. П. «Средства передачи на английский язык значений, выраженных формами субъективной оценки имен существительных русского языка.» Автореф. дисс. канд. филол. наук, Москва, 1976.
 3. Максимчук, Н. Н. «Количественные градации уменьшения-увеличения в системе имени (на материале современного английского языка).» Автореф. дисс. канд. филол. наук, Киев, 1972.
 4. Порівняльні дослідження з граматики англійської, української, російської мов, відпов. ред. Ю. О. Жлуктенко (Київ: Наукова думка, 1981),

Довідкова література:

 1. Дворецкий, И. Х. Латинско-русский словарь, 6-е изд., стереотип (Москва: Русс. яз., 2000),
 2. Словник української мови: в 11-ти т., ред. кол. І.К. Білодід, А. А. Бурячок, В. О. Винник та ін. (Київ: Наукова думка, 1970-1980).
 3. Desk “Standard” dictionary of the English languageAbout 80,000 words and phrases in the speech and literature of the English-speaking peoples,Ch. Fernald (New York: Funk&Wagnalls company, 1953), 918.
 4. The New Penguin English dictionary, editor R. Allen (Harmondsworth, 2000),

Список джерел ілюстративного матеріалу:

 1. Багряний І. «Тигролови.» Тигролови: Роман та оповідання, післямова М. Г. Жулинського; упоряд. О. С. Гаврильченка (Київ: Молодь, 1991), 264.
 2. Вишня, О. «Екіпіровка мисливця.» Фейлетони. Гуморески. Усмішки. Щоденникові записи, упоряд. і приміт. І. В. Зуби; ред. тому І. О. Дзеверін (Київ: Наукова думка, 1984): 338-342.
 3. Довженко, О. «Зачарована Десна.» Кіноповісті. Оповідання, упоряд. і приміт. Ю. Е. Григорьєва (Київ: Наукова думка, 1986): 431-473.
 4. Самчук, У. Марія. «Хроніка одного життя.» Марія. Хроніка одного життя: Роман, підгот. тексту і післямова С. П. Пінчука (Київ: Рад. Письменник, 1991),
 5. Українка Леся. «Бояриня.» Усі твори в одному томі, уклад. В. Т.Бусел, Г. В. Латник, М. І. Литвинець; передм. М. І. Литвинця (Київ; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2008): 832-860.
 6. Франко, І. «Украдене щастя.» Зібрання творів у 50-ти тт., ред. кол. Є. П. Кирилюк (голова) та ін., том 24 (Київ: Наукова думка, 1979): 7-64.
 7. Цимбалюк, Ю. В. Латинські прислів’я і приказки (Київ: Вища школа, 1990),
 8. «Apulejus Metamorphoses /Apuleius (Saturninus).» Metamorphoses: In 2 vol., 1:
  Books 1-6 (Cambr., Mass.; Lnd.: Harvard UP, 1989), 371.
 9. «Apulejus Metamorphoses / Apuleius (Saturninus).» Metamorphoses: In 2 vol, 2:
  Books 7-11. (Cambr., Mass.; Lnd.: Harvard UP, 1989), 377.
 10. Austen, J. Pride and Prejudice, access http: // www. gutenberg.org/etext/1342.
 11. Саrroll, L. «Alice in Wonderland.» Alice’s Adventures in Wonderland(Mocsow: Progress Publishers, 1967),
 12. Cicero, M. T. «Oratio I in Catilinam / Cicero (Marcus Tullius).» Works, 10: In Catilinam I-IY. Pro Murena. Pro Sulla. Pro Flacco (Cambr., Mass.; Lnd. : Harvard UP, 1996), 596.
 13. «Petronius Satyricon / Petronius (Turpilianus).» Satyricon (, Mass.; Lnd.: Harvard UP, 1997), 497.
 14. Turgenev,  Mumu, access http:// www.online-literature.com/turgenev/1972/
 15. Wilkins, Freeman Mary E. Big Sister Sally, access http:// classicreader.com/book/944/1/
 16. Wilkins, Freeman Mary E. The Copy-Cat Sally, access http:// classicreader.com/book/
 17. Woolf V. A Society, access http://manybooks.net/titles/woolfvir2922029220 – 8.html.