Теологічний трактат: прагма-стилістичний вимір

Малікова Ольга Валеріївна

канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тарвса Шевченка

2014.– Vol. 8 : 376-381Pdf

 

У статті досліджуються особливості функціонування експресивно-cтилістичних засобів реалізації дискурсивних стратегій теологічного трактату як жанру дискурсу християнської лінгвокультури.

Ключові слова: теологічний трактат, експресивно-cтилістичні засоби.

 

Маликова О. В., канд. филол. наук, доц.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Теологический трактат: прагма-стилистическое измерение

В статье исследуются особенности функционирования экспрессивно-cтилистических способов реализации дискурсивных стратегий теологического трактата как жанра дискурса христианской лингвокультуры.

Ключевые слова: теологический трактат, экспрессивно-cтилистические способы. 

 

Malikova О. V., Ph. D., Associate Professor

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Theological Treatises: Stylistic and Pragmatic Aspects

The article deals with the comprehensive analyses of the stylistic means of expressiveness in treatises as a genre of Christian theological discourse.

Key words: theological treatises, stylistic means of expressiveness.

 

Література:

  1. Бацевич, Ф. С. Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи / Флорій Сергійович Бацевич. – Львів : ПАІС, 2005. – 262 с.
  2. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / Михаил Михайлович Бахтин; [сост. Бочаров С. Г.]. – М. : Искусство, 1986. – 430 с.
  3. Бахтин, М. М. Проблема речевых жанров / М.М. Бахтин // Эстетика словесного творчества. – М. : Искусство, 1986. – 445с.
  4. Електронний ресурс : Режим доступу : http://www.ccel.org/ccel/julian/revelations.html.

Стаття надійшла до редакції 10.04.14