У СЕМАНТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ІМЕННИКА ПОЯС (зіставний аспект)

←2017. – Vol.10

Клименко Ніна Федорівна

д-р філол. наук, проф., чл.-кор. НАН України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто семантичний простір іменника пояс у зіставному плані на матеріалі української та новогрецької мов. Для опису запроваджено термін семіофор подібно до біологічних термінів на зразок анемофор – вітер, що поширює рослини, плоди, насіння, спори. Їхня друга основа виражає значення ‘простір поширення явища, дії’. У лінгвістиці це знаки – позначки певних понять. Назвами семіохорів є іменники, що об’єднують семантично подібні слова. До семіохорів входять непохідні й похідні лексеми (афіксальні та складні, питомі й запозичені, розчленовані номінації, які виражають те саме поняття, що й іменник – назва семіохора).

Семіохори структуровані на окремі угрупóвання: словотвірні гнізда, композитоугруповання, фраземогнізда, темогнізда найменувань – словосполучень. Аналізовані семіохори виявляють подібність первісних етимологічних значень, паралелізм розвитку переносних, спеціальних та термінологічних значень, образну близькість фразеологізмів.

Ключові слова: семіохор, композитоугруповання, фраземогніздо, темогнізда розчленованих номінацій, семантичне словотворення, термінування і детермінування лексики.


ЛІТЕРАТУРА

  1. СУМ – Словник української мови. Т. 1 – 11. – К.: Наукова думка, 1970 -1980
  2. ФСУМ – Фразеологічний словник української мови. Т. 1 – 2. – К.: Наукова думка, 1989
  3. ЕСУМ – Етимологічний словник української мови. Т. 5. – К.: Наукова думка, 2002
  4. Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας/ Επιμελ. Γ.Μπαμπινιώνη. – Αθήνα: Κέντρο λεξικολογίας, 2005.