ВАЛЕНТНІСТЬ СЛІВ СЕМАНТИКИ СТАНУ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

←2018. – Vol. 12

DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2018.12.74-84


Мудринич Світлана Юріївна

канд. філол. наук, старший викладач

Київський національний лінгвістичний університет


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


У статті розглядається питання про рівні валентності слів семантики стану з подальшим порівняльним аналізом показників реалізації видів валентності в українській та англійській мовах. Аналізується поняття категорійної валентності та лексичної сполучуваності слів семантики стану. Визначається поняття лексичної і синтаксичної валентності слів семантики стану в англійській та українській мовах. Встановлюючи лексичну валентність слова aware, використовували дані про його синтаксичну валентність та досліджували його лексичну сполучуваність. При розгляді лексичної валентності простежували лексичне наповнення моделей синтаксичної валентності та лексичне наповнення синтаксичних конструкцій Sub – St Prdv і Sub – StAttr. Визначили лексичну валентність було страшно та його синонімів. Було страшно та його синоніми мають такі види синтаксичної валентності: предикативна валентність (V ↔ StPrd), суб’єктна валентність (Obj′→ StPrd), об’єктна валентність (St Prd/Attr/Com → Obj). Методика визначення лексичної, синтаксичної та категорійної валентності слів семантики стану в українській мові така ж сама, що й в англійській мові. Для встановлення категорійної валентності слів семантики стану було проаналізовано слова, які належать до основних частиномовних розрядів слів семантики стану, на основі яких сформувалися слова семантики стану в англійській мові: It is dangerous (небезпечно), it is comfortable (затишно), asleeр (спати), afraid (зляканий). Встановлено синтаксичну валентність слова семантики стану aware та одиниць, з якими воно вступає у зв’язок, на прикладі речень, що були розглянуті з погляду сполучуваності слова aware у мові, а також синтаксичну валентність семантики стану було страшно та його синонімів і слів, з якими воно вступає у зв’язок.

Ключові слова: лексична валентність, синтаксична валентність,категорійна валентність, лексична сполучуваність, валентність, рівні валентності.


Література:

  1. Абрамов,Б. А. Избранные работы по немецкой грамматике и общим проблемам языкознания (Москва: “Кругъ”, 2003), 424.
  2. Адмони, В.Г. Введение в синтаксис современного немецкого языка(Москва: Наука, 1955), 391.
  3. 3Гак,В. Г. Сравнительная типология французского и русского языков (Москва: Комкнига, 2006),
  4. Степанова,М. Д. Теория валентности и валентный анализ (на материале современного немецкого языка) (Москва: МГПИИЯ, 1973), 110.
  5. 5Степанова,М. Д., Хельбиг, Г. Части речи и проблема валентности в современном немецком языке (Москва: Высш. школа, 1978),
  6. Уфимцева,А. А. «К разграничению лексического и лексико-семантического уровней языка.» Иностранные языки в школе 2 (1968): 4–13.