Випуск 10

←Архів

Повнотекстова версія випуску

FULL ISSUE PDFСТАТТІ

У семантичному просторі іменника пояс (зіставний аспект)

Клименко Н. Ф.

PDF (UKRAINIAN)   9-17


Еволюція поняття ‘familia Goliae’ та ‘Golias’ у літературних, патристичних та історичних пам’ятках

Гера Є. В.

PDF (UKRAINIAN)   18-31


Інформаційний дисонанс рівнів авторської та нараторської комунікації у III книзі “Історії…” Геродіана

Довбищенко Ф. В.

PDF (UKRAINIAN)   32-42


Образи богів та героїв як складники макроконцепту ЛЮДИНА (на матеріалі творів Теокріта)

Івашків-Ващук О. В.

PDF (UKRAINIAN)   43-51


Лексичні та метричні особливості поетичного мовлення Григорія Богослова

Кожушний О. В.

PDF (UKRAINIAN)   52-57


Морфологічні особливості латинськомовних інскрипцій XVІ-XVІІІ ст. українського походження

Корольова Н. В.

PDF (UKRAINIAN)   58-69


Особливості фонетичного варіювання давньогрецьких паремій: система вокалізму

Лазер-Паньків О. В.

PDF (UKRAINIAN)   70-80


Соматизми як засоби вербалізації гніву в давньогрецькій та українській мовах

Левко О. В.

PDF (UKRAINIAN)   81-89


Мовленнєві тактики в латинській художньо-мовній традиції (на матеріалі «Енеїди» Вергілія)

Лефтерова О. М.

PDF (UKRAINIAN)   90-99


Грецькі боги-цілителі та відомості про магічні властивості лікарських рослин

Михайлова О. Г.

PDF (UKRAINIAN)   100-105


Метафорична номінація в кардіологічній термінології (на матеріалі латинськомовних анатомічних термінів)

Харик О. В.

PDF (UKRAINIAN)   106-117