Випуск 12

←Архів

Повнотекстова версія випуску

FULL ISSUE PDFСТАТТІ

Що таке рідна домівка для дитини третьої культури?

Алєксєєва І. О.

PDF(ENGLISH)   9-18


Англійська мова в Нігерії: історія вивчення

Битко Н. С.

PDF(UKRAINIAN)   19-37


Газетний дискурс як тип масово-інформаційного дискурсу

Карпенко Ю. В.

PDF(UKRAINIAN)   38-49


Системні відношення, «приховані» в тексті тлумачного словника іспанської мови

Купріянов Є. В.

PDF(UKRAINIAN)   50-63


Соматичні фразеологізми з компонентом “серце” у давньогрецьких трагедіях класичної доби

Левко О. В., Тирнова О. О.

PDF(UKRAINIAN)   64-73


Валентність слів семантики стану в українській та англійській мовах

Мудринич С. Ю.

PDF(UKRAINIAN)   74-84


Соціально-культурний контекст драматичного тексту: проблеми відтворення (на матеріалі перекладів українською та російською мовами п’єси Теннессі Вільямса «The Glass Menagerie»)

Пасенчук Н. В.

PDF(UKRAINIAN)   85-97


Дериватизація базової словотворчої моделі «свій-чужий» в японській мові з погляду історичної динаміки форм японського письма: діахронічний та синхронічний аспекти

Пирогов В. Л.

PDF(UKRAINIAN)   98-110


Синтаксичні засоби мовної репрезентації поняття зменшеності (на матеріалі української, англійської та латинської мов)

Руда Н. В.

PDF(UKRAINIAN)   111-123


Неофразеологізми як вербалізатори тактик персуазивного впливу (на матеріалі блогів)

Харитонова Д. Д.

PDF(UKRAINIAN)   124-133


Концепт ВІТЕР у текстах українських народних замовлянь

Шуляк С. А.

PDF(UKRAINIAN)   134-147


РЕЦЕНЗУВАННЯ

Рецензія проф. Гнатюк Л. П. на монографію Черненко Анни Анатоліївни «Мовленнєвий вплив на ціннісні системи. Діапазон імовірностей» (PDF(UKRAINIAN))   148-150