Випуск 16

←Архів

Повнотекстова версія випуску

FULL ISSUE PDFСТАТТІ

Запозичення англійських термінів у німецьку мову

Авчіннікова Г. Д., Ставчук НВ.

PDF (UKRAINIAN)


Українські ойконіми, мотивовані назвами рослин: структурно-словотвірні та морфологічні особливості

Бондаренко М. О.

PDF (UKRAINIAN)


Нові тенденції у викладанні англійської мови для академічних цілей

Ільченко О. М., Крамар Н. А.

PDF (ENGLISH)


Методологічні засади дослідження фразеологізмів української мови в медійному дискурсі

Князь Т. М.

PDF (UKRAINIAN)


Лінгвістичні схолії до українськомовного перекладу 50-го та 90-го псалмів

Кожушний О. В.

PDF (UKRAINIAN)


Грецький словотвір: особливості суфіксації

Куйбіда Х. І., Оліщук Р. Л.

PDF (UKRAINIAN)


Іменникові композити із соматичним компонентом у німецькому політичному дискурсі

Лисак М. М.

PDF (UKRAINIAN)


Біля витоків поетичного космосу Олексія Довгого

Строкаль О. М.

PDF (UKRAINIAN)


Оказіоналізм як засіб творення комічного в українській гумористичній і сатиричній поезії 50–80-х років XX століття (на матеріалі творчості Валентина Лагоди)

Феджора С. З.

PDF (UKRAINIAN)


Прагматична реалізація категорії вірогідності у площині “реальність / ірреальність” у науково-фантастичних романах

Христич Н. С.

PDF (UKRAINIAN)


РЕЦЕНЗУВАННЯ

Рецензія В. А. Глущенка та М. Ю. Руденко на навчальний посібник М. В. Жуйкової «Лінгвістичні задачі»

PDF (UKRAINIAN)