Випуск 17

Повнотекстова версія випуску

FULL ISSUE PDFСТАТТІ

Гендер vs граматичний рід у сучасній англійській мові

Бєлова А. Д.

PDF (UKRAINIAN)


Лінгво-сугестивний потенціал технології якоріння у дискурсі футбольних фанатів (на матеріалі німецької мови)

Гончарова Т. В.

PDF (UKRAINIAN)


Семантичні та концептуальні особливості слоганів дискурсу сучасної соціальної реклами

Девос А. О.

PDF (UKRAINIAN)


Семантичні та аксіологічні особливості фразеологічної мікросистеми «Мовлення» (на матеріалі новогрецької, англійської та української мов)

Жарікова Ю. В.

PDF (UKRAINIAN)


Сучасна медична термінологія: проблема класифікації

Заліпська І. Я.

PDF (ENGLISH)


Граматичні засоби контамінованої когезії в англійських мультимодальних літературних казках: динаміка прагматичних властивостей

Карп М. А.

PDF (UKRAINIAN)


Концепт БІЖЕНЕЦЬ у дискурсах нових медіа (на матеріалі німецьких офіційних медіа і соціальних мереж)

Мільо А. В.

PDF (UKRAINIAN)


Прагматичні значення мовного репертуару слідчого в дискурсі допиту

Павліченко Л. В.

PDF (UKRAINIAN)


Французькі корпуси усного мовлення: теоретичні і практичні аспекти

Страшко І. В.

PDF (UKRAINIAN)


Анекдот: дефініція, мовні особливості та функціональне призначення

Тараненко Л. І.

PDF (RUSSIAN)