Випуск 18

Повнотекстова версія випуску

FULL ISSUE PDFСТАТТІ

Цифрова мультимодальність у дискурсі музеїв під час пандемії COVID-19

Бєлова А. Д.

PDF (ENGLISH)


Безпековий дискурс у соціолінгвістичній парадигмі

Бобир Ю. В.

PDF (UKRAINIAN)


Специфіка вербалізації концепту ЄВРОПА в мовній картині світу Г. Сковороди

Богомолець-Бараш О. М.

PDF (UKRAINIAN)


Акцентуаційна варіантність прислівників в українській літературній мові: діахронний вимір

Гнатюк Л. П.

PDF (UKRAINIAN)


Проблеми лінгвістичного забезпечення кіберфізичних систем нанотехнологій в загальній системі національної безпеки держави

Комарова Л. О., Дорошенко Т. В.

PDF (UKRAINIAN)


“Міст Арти” – румейський варіант балади про замуровану милу

Лабецька Ю. Б.

PDF (UKRAINIAN)


Етнокультурна семантика українського артефакту ПОРІГ у зіставному
аспекті

Пашкова Н. І.

PDF (UKRAINIAN)


Темпоральні стани мовної діяльності: до проблеми розрізнення онтологічних та епістемологічних понять у науковій концепції Ф. де Соссюра

Просяник О. П.

PDF (UKRAINIAN)


Обов’язкові експліцитації у французько-українських перекладах [Les explicitations obligatoires dans les traductions ukrainien-français]

Стефурак О. В., Якубовська Н. О.

PDF (FRENCH)