ЗАПОЗИЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ У НІМЕЦЬКУ МОВУ

←2020. – Vol. 16

Галина Дмитрівна Авчіннікова
канд. пед. наук, доцент
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наталія Василівна Ставчук
викладач
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2020.16.9-20


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті проаналізовано та охарактеризовано явище запозичення слів у німецьку мову з англійської. Метою статті є з’ясування причин і наслідків цього процесу. Досліджено особливості останніх запозичень з урахуванням впливу пандемії короновірусу, проблем гендерної нерівності, екологічних, політичних та інших суспільних ситуацій. Ці фактори додаються до науково-технічного прогресу, збільшення об’єму інформаційного потоку та потреби передавати інформацію якомога швидше по всій планеті, тенденції до лаконічності й водночас точності. Охарактеризовано словники Дуден (Duden) як джерело відображення сучасної німецької мови. В результаті дослідження з’ясовано, що на початку ХХІ століття, зокрема в 2020 році, процес запозичення лексики в німецьку мову з англійської є найінтенсивнішим за увесь період запозичень. З динамічним розвитком явищ глобалізації, інтернаціоналізації та посиленням за англійською мовою статусу міжнародної та інших причин такі запозичення є неминучими й прогнозовано надалі буде продовжуватися ще більше вживання англійських слів у німецькій мові. З’ясовано підстави для занепокоєння з цього приводу німецькими філологами та політиками, а також приділено увагу тим заходам, які зможуть мінімізувати це явище.

Ключові слова: запозичення англіцизмів; взаємодія мов; німецька мова; англійські терміни; словниковий склад; активізація процесу запозичень; вплив пандемії, екологічної та гендерної політики.


ЛІТЕРАТУРА

1. «Англійська мова.» Вікіпедіа, https://uk.wikipedia.org/wiki/Англійська_мова
2. Білозерська Тетяна. «Псевдоангліцизми у сучасній німецькій мові». Матеріали конференції «Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя», кн. 1 (Ніжин, 2014), http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzfn_2014_1_19.pdf.
3. Верещагіна Євгенія. Словниковий склад німецької мови (Харків, 2006), 56.
4. Джава Надія. «Вплив англійських запозичень на словниковий склад німецької мови.» Держава та регіони: Гуманітарні науки: нак.-виробн. журнал 4 (2012): 31-36.
5. Котвицька Вікторія. «Англіцизми в сучасній німецькій мові: розширення та звуження значень.» Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції (Київ, Березень 27, 2013).
6. Момонт Микола. «Функціонування англійських запозичень в сучасній німецькій мові.» Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перекладацькі інновації» (Суми, Березень 15-16, 2018).
7. Розен Евгения. На пороге 21 века. Новые слова и словосочетания в немецком языке (Москва, Менеджер, 2000), 165.
8. Ніколащенко Юлія. «Англомовні запозичення в сленгі німецької молоді.» Молодий вчений 5 (2018): 494-496, file:///C:/Users/Laptop/Downloads/molv_2018_5(2)__33.pdf
9. «Німецька мова.» Вікіпедіа, https://uk.wikipedia.org/wiki/Німецька_мова
10. Слаба Оксана. «Англоамериканізми в лексико-семантичній системі сучасної
німецької мови.» Автореф. дис. канд. філол. наук (Київ, КНЛУ, 2003).
11. Слаба Оксана. «Вплив запозичень англо-американського походження на лексико-семантичну систему сучасної німецької мови.» Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики 27 (2015): 394-402.
12. Adorno Theodor W. Wörter aus Fremde. Fremdwort-Diskussion (München, 2009), 89.
13. «Denglisch.» Вікіпедіа, http://de.wikipedia.org/wiki/Denglisch
14. Bußmann Hadumod. Lexikon der Sprachwissenschaft. (Stuttgart, Kröner, 2002), 218.
15. Lauer Ines Busch, Fiedler Sussan. Studien zu Fach, Sprache und Kultur. – Sprachraum Europa – Alles Englisch oder…? (Berlin, Frank & Timme GmbH, 2011), 183.
16. Hermann H. Dieter. Denglisch großgeschrieben. Versuch zu einer sachlichen Polemik (Denglisch, nein danke! Zur inflationären Verwendung von Anglizismen und Amerikanismen in der deutschen Gegenwartssprache) (Paderborn, IFB Verlag, 2001), 198.
17. Duden Wörterbuch, https://www.duden.de/woerterbuch
18. Junker Gerhard H. Der Anglizismen-Index: Anglizismen – Gewinn oder Zumutung? (Padeborn, IFB Verlag 1. Auflage, 2011), 304.
19. Krämer Walter. Modern Talking auf deutsch – ein populäres Lexikon (München, Piper, 2000), 261.
20. Schneider Wolf. Speak German! Warum Deutsch manchmal besser ist (Reinbek, Rowohlt, 2008), 191.
21. Zindler Horst. «Anglizismen in der deutschen Sprache nach 1945.» (PhD Diss., Universität Kiel, 1959).
22. “Локдаун” и “гендерная звездочка” внесены в словарь немецкого языка, https://www.dw.com/ru/vyshlo-v-svet-novoe-izdanie-nemeckogo-slovarja-duden/a-54613723.
23. Englische Wörter im Deutschen, https://www.contify.de/glossar/richtig-schreiben/ englische-woerter-im-deutschen/.