РОСЛИННИЙ СВІТ У ПОЕЗІЇ ОЛЕКСІЯ ДОВГОГО

←2019. – Vol. 14

Строкаль Олександр Миколайович
к.філол.н., асистент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2019.14.147-157


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті розглядаються особливості вербалізації рослинного світу в поетичній мові Олексія Довгого. Під час дослідження було з’ясовано, що світ природи для первісної людини відображав увесь Всесвіт – його структуру, причиново-наслідкові зв’язки, які вона не могла пояснити чи зрозуміти. Саме тому всі явища та реалії довкілля антропоморфізувалися людиною. Компоненти рослинного світу займали чи не найбільшу частину концептуальних понять у світогляді українців. Мова виступала певним носієм таких уявлень, відображених в образно-символічних значеннях слів. Особливою формою репрезентації цих значень стала поезія, оскільки в поетичному тексті може максимально повно і багатобарвно виявлятися глибокий символізм численних антропоморфізованих образів природи. У поетичних текстах Олексія Довгого реалії рослинного світу представлені досить виразно і багатогранно. Така особливість є цілком закономірною з огляду на їхню вагому роль в українській культурній традиції. Найчисленнішими з-поміж такого типу одиниць є лексеми на позначення дерев та їхніх частин. Спостерігаємо такі найбільш часто використовувані лексеми і їхні похідні: береза, бук, в’яз, верба, вишня, груша, дуб, калина, клен, тополя, яблуня та ін. Уживання поетом лексем зі зменшено-пестливими компонентами дозволяє передавати внутрішній стан ліричного героя та встановлювати із читачем глибший зв’язок. Реалії рослинного світу беруть участь у створенні в тексті жіночих та чоловічих образів та в сакралізації певного локусу.

Ключові слова: дерево, флоронім, мовна картина світу, поезія Олексія Довгого.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Кононенко, В. І. Українська лінгвокультурологія (Київ, 2008), 327.
  2. Науменко, Н. В. «Яблуко як символ української фольклорної та книжкової поезії.» Література. Фольклор. Проблеми поетики34 (2010): 292–298.
  3. Словник української мови: в 11 томах, т. 1 (Київ, 1970), 799.
  4. Strokal, O. «Polyphony of the author’s word of Pavlo Movchan and Vladimir Kolomiyets (Poetics of floronyms and faunonyms)» Trypillian civilization journal (2018), доступ https://www.trypillia.com/2018/142-oleksandr-strokal-polyphony-of-the-author-s-word-of-pavlo-movchan-and-vladimir-kolomiyets.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Довгий, О. П. «Доторки блискавки.» Вибрані твори в чотирьох томах, т. 1 (Київ, Укр. письменник, 2009), 414.
  2. Довгий, О. П. «Дихання вічності. Восьмивірші.» Вибрані твори в чотирьох томах, т. 2 (Київ, Укр. письменник, 2009), 388.
  3. Довгий, О. П. «Дереворити.» Вибрані твори в чотирьох томах, т. 3 (Київ, Укр. письменник, 2009), 536.
  4. Довгий, О. П. «Келих троянд.» Вибрані твори в чотирьох томах, т. 4 (Київ, Укр. письменник, 2009), 438.