Етична політика

Публікаційна етика та ставлення до плагіату

Редакційна політика  наукового фахового журналу  Studia Linguistica” спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою, і регулюється, зокрема, публікаційними принципами Publishing Ethics Resource Kit (PERK), рекомендаціями Elsevier, Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE: http://publicationethics.org/files/Code%20of%20conduct%20for%20publishers%20FINAL_1_0_0.pdf, http://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct_2.pdf), Етичним кодексом ученого України, а також досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств, наукових організацій, редколегій і редакцій видань.

Перед розглядом редколегією, статті проходять перевірку на плагіат (наявність запозичень з інших джерел) системою Strikeplagiarism.com та системою Unicheck. У разі виявлення некоректних запозичень стаття відхиляється.

Редакційна колегія засуджує будь-який плагіат у науковому тексті.

Процес рецензування

©Studia-linguistica